Program jednání zastupitelstva města 21. 9. 2009Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 21.9.2009 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Program

         1. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal    

č. 251          Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání     

         2. Podklady člena zastupitelstva

č. 252          Zápis z kontrol Kontrolního výboru      

         3. Podklady starostky - Ing. Jana Fischerová, CSc.   

č. 207          Revokace usnesení 420/09        

č. 244          Źádost o finanční podpory - TJ Jiskra, Michal Šiška, Policie ČR, Krajské ředitelství Jihomoravského kraje     

č. 245          Návrh rozpočtových opatření 9/2009  

č. 246          Požární řád města 

č. 247          Likvidace hmotného investičního majetku a pohledávek   

č. 248          Statuty města Havlíčkova Brodu 

č. 249          Ceny města Havlíčkova Brodu pro nejlepší žáky základních škol  za školní rok 2008/09        

         4. Podklady místostarosty - Ing. Čeněk Jůzl   

č. 206          Záměr bezúplatného převodu části pozemku parcelní č. 2259/21 v k.ú. Havlíčkův Brod        

č. 208          Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. 175/09 - lokalita Zahradní     

č. 209          Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/HHB/3226/2009-HHBM

č. 210          Směna pozemků parcelní č. st. 3206/1 a st. 3206/2 v k.ú. Havlíčkův Brod      

č. 211          Koupě pozemku parcelní č. 3840 v k.ú. Havlíčkův Brod - u hřbitova s kostelem sv. Vojtěcha     

č. 212          Duplicitní vlastnictví k pozemku parcelní č. 2745/22 v k.ú. Havlíčkův Brod     

č. 213          Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. 179/09 - k.ú. Termesivy       

č. 214          Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod v lokalitě "Poříč - Vysočany"        

č. 215          Duplicitní vlastnictví k pozemku parcelní č. 536 v k.ú. Jilemník 

č. 216          Duplicitní vlastnictví k pozemkům parcelní č. 295-díl2, 378 a 380 v k.ú. Mírovka     

č. 217          Duplicitní vlastnictví k pozemku parcelní č. 102 díl 2 v k.ú. Mírovka     

č. 218          Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. 182/09 v k.ú. Mírovka 

č. 219          Prodej části pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 778/100 a 778/4      

č. 220          Prodej části pozemku v k. ú. Suchá ppč. 630/1      

č. 221          Prodej pozemku v k.ú. Šmolovy ppč. 828/1  

č. 222          Přijetí daru - rekonstrukce komunikace č. III/03810 ul. Mírová, Havlíčkův Brod         

č. 225          Koupě pozemků "Rekonstrukce komunikace Na Žabinci, U Borové, Havlíčkův Brod KN ppč. 486/9, 488/1, 488/5, 3838/1, 3838/3 a PK  488/1, 2396  

č. 226          Záměr prodeje pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 2745/18     

č. 227          Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2745/18        

č. 228          Záměr směny části pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 1722/22

č. 229          Záměr směny pozemků v k. ú. Poděbaby ppč. 247/1, 585, 272 a 274   

č. 230          Prodej pozemků v k.ú. Ždírec na Moravě      

č. 231          Prodej pozemku v k. ú. Termesivy ppč. 10/1, 569/4 a 569/3      

č. 232          Koupě pozemků "Rekonstrukce komunikace Na Žabinci, U Borové, Havlíčkův Brod"  PK 379, 377/1, 389/1 a KN 375/4, 375/5 a 375/6        

č. 233          Koupě pozemků  k.ú. Březinka ppč. 30/3 a 415/6   

č. 234          Přijetí daru- pozemků v k.ú. Jilemník ppč. 541/2, 541/3, 549/2 

č. 235          Přijetí daru- pozemků v k. ú. Březinka ppč. 415/5, 415/7, 415/8

č. 236          Prodej pozemku parcelní číslo 628/129 v k.ú. Havlíčkův Brod - revokace       

č. 237          Směna pozemku v k. ú. Poděbaby stpč. 183 "Chodník Horní Papšíkov II. etapa výstavby"        

č. 238          Převod pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod v lokalitě Na Výšině        

č. 239          Záměr prodeje pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod stpč. 6289  a ppč. 998/23      

č. 240          Prodej nemovitostí ve III.etapě - kasárna letiště      

č. 241          Záměr prodeje bytových jednotek      

č. 242          3.vlna privatizace - převod bytových jednotek       

č. 243          3.vlna privatizace - převod bytových jednotek       

č. 259          3.vlna privatizace - převod bytových jednotek       

č. 260          Záměr prodeje pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 1592/4       

č. 261          Záměr prodeje  pozemků  v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 407/10 a 407/26

č. 262          Kasárna letiště, prodej II.etapa, prodloužení lhůty úhrady kupní ceny za objekt č. 92        

č. 263          Žádost o poskytnutí finančního příspěvku - Společenství vlastníků domu čp. 3211-3212        

         5. Podklady místostarosty - Libor Honzárek   

č. 253          Změna ÚP SÚ Havlíčkův Brod - část pozemku parc.č. PK 174/1, k.ú. Zbožice   

č. 254          Změna ÚP SÚ Havlíčkův Brod - část pozemku parc.č. 2163/1, k.ú. Havlíčkův Brod     

č. 255          Změna ÚPSÚ Havl.Brod - parc.č. 1899/17, 1897/13, 2434/8 v k.ú. Havl.Brod  

č. 256          Zadání územního plánu města Havlíčkův Brod

č. 257          Změna č. 27 ÚPSÚ Havlíčkův Brod       

č. 258          Na Lipce - pojmenování veřejného prostranství      

         6. Podklady člena rady - Ing. Tomáš Hermann

č. 223          Žádost o bezúročnou půjčku     

č. 224          Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací     

č. 264          Záměr Krajského úřadu kraje Vysočina-systémová změna zřizovatelské funkce k domům dětí a mládeže a k základním uměleckým školám na území kraje Vysočina      

         7. Různé     

č. 250          Zpráva z rady města        

                                     

 

S pozdravem

 

                                                                   Ing. Jana Fischerová, CSc.,v.r.

                                                                                   starostka

 

Zodpovídá: Petra Dolejšová

Vytvořeno / změněno: 15.9.2009 / 15.9.2009