Program jednání zastupitelstva města 21. 10. 2019Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 21.10.2019 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Program

                1. Podklady člena zastupitelstva             

č. 165    Informace kontrolního výboru o provedených kontrolách         

č. 184    Přeměna trávníkových ploch na území města  

                2. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl       

č. 162    Ceny města Havlíčkova Brodu pro nejlepší žáky základních škol za školní rok 2018/2019              

č. 163    Zpráva z valné hromady společnosti Úpravna vody Želivka, a.s.              

č. 186    Rezignace člena výboru              

                3. Podklady místostarosty - Zbyněk Stejskal      

č. 131    Záměr prodeje částí pozemku č. 659/60 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Bechyňova             

č. 168    Záměr prodeje částí pozemků v ulici Jihlavská  

č. 169    Záměr prodeje pozemku stč. 4620 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Vítů            

č. 170    Záměr prodeje pozemku č. 942/11 v k.ú. Havlíčkův Brod - Na Výšině    

č. 171    Záměr prodeje části pozemku č. 1794/5 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Máchova 

č. 172    Záměr prodeje části pozemku č. 540/1 v k.ú. Poděbaby              

č. 173    Záměr prodeje části pozemku č. 554/1 v k.ú. Poděbaby              

č. 174    Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku č. 677/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Rozkošská

č. 175    Přijetí daru části pozemku č. 618 v k.ú. Termesivy - Kraj Vysočina - rybník v Herlifech   

č. 176    Směna pozemků v ulici Havířská             

č. 177    Veřejná obchodní soutěž - prodej pozemku č. 54/11 v k.ú. Poděbaby 

č. 178    Prodej pozemku č. 584/7 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu - Svatý Kříž  

č. 179    Prodej části pozemku č. 636/1 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu - Svatý Kříž        

č. 180    Prodej volné bytové jednotky č. 1121/10, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod           

č. 181    Deklarace dočasné nezcizitelnosti městského pozemku - bývalé letiště              

č. 185    Zpráva z valné hromady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.        

č. 188    Zánik předkupního práva - Svatý Kříž    

                4. Podklady místostarosty - Ing. Vladimír Slávka              

č. 164    Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, kterou se stanoví školské obvody

č. 189    Dofinancování poskytovatelů sociálních služeb, na základě Smluv o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina       

č. 190    Smlouva o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina mezi městem Havlíčkův Brod a Spolkem pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s..     

                5. Podklady místostarosty - Bc. Libor Honzárek

č. 182    Zpráva z valné hromady Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.  

č. 183    Příspěvek na opravu tribuny ve sportovním areálu Na Losích   

č. 187    Změna územního plánu              

                6. Různé             

č. 166    Jihovýchodní obchvat - průběžná informace     

č. 167    Průmyslová provozovna v ulici U Topíren - průběžná informace              

                                              

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 11.10.2019 / 11.10.2019