Program jednání zastupitelstva města 20. 4. 2020Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 20.4.2020 od 14.30 hodin v sále Staré radnice, Havlíčkovo náměstí 87

Program

                1. Podklady člena zastupitelstva             

č. 32       Informace kontrolního výboru o provedené kontrole (Systém zadávání a využití studií a projekt. dokumentací)               

č. 33       Usnesení výboru pro životní prostředí zastupitelstva města Havlíčkův Brod      

č. 58       Městské divadlo a kino Ostrov – investiční dotace 2020              

                2. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl       

č. 35       Závěrečný účet a Účetní závěrka 2019  

č. 52       Změna rozpočtu a závazných ukazatelů hospodaření města pro rok 2020           

                3. Podklady místostarosty - Zbyněk Stejskal      

č. 36       Zrušení usnesení ZM č. 29/20 ze dne 10.2.2020

č. 37       Záměr darování pozemků - areál nemocnice    

č. 38       Záměr prodeje pozemků - ulice Pražská             

č. 39       Záměr prodeje části pozemku 1028/6 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Chotěbořská              

č. 40       Záměr prodeje části pozemku č. 692/1 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu              

č. 41       Záměr prodeje částí pozemků v k.ú. Mírovka   

č. 42       Záměr prodeje části pozemku č. 195/1 v k.ú. Klanečná

č. 43       Záměr prodeje volných bytových jednotek č. 2381/1, 2381/6, 2382/1 a 2382/8, ulice Brigádnická, Havlíčkův Brod               

č. 44       Přijetí dědictví 

č. 45       Souhlasné prohlášení - pozemek u Krajské knihovny Vysočiny

č. 46       Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku č. 70/3 v k.ú. Mírovka    

č. 47       Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových        

č. 48       Koupě pozemků - cesta Šmolovy - Poděbaby   

č. 49       Prodej části pozemku č. 162/37 v k.ú. Poděbaby            

č. 50       Prodej pozemku č. 621/3 v k.ú Mírovka              

č. 51       Směna pozemků - Občiny          

č. 57       Hodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství města Havlíčkův Brod (POH)           

                4. Podklady místostarosty - Ing. Vladimír Slávka              

č. 53       Žádost o individuální dotaci pro rok 2020 - Spolek zdravotně postižených Havlíčkův Brod           

č. 54       Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi působícími v sociálních službách pro rok 2020   

č. 55       Žádost o finanční podporu - Římskokatolická farnost - děkanství Havlíčkův Brod (restaurování oltářů sv. Kateřiny a sv. Barbory z kostelů farnosti)  

č. 56       Podání žádosti o dotaci na výstavbu Domu dostupného bydlení, Havlíčkův Brod            

                5. Podklady místostarosty - Bc. Libor Honzárek

č. 29       Změna č. 6 Územního plánu Havlíčkův Brod - vydání změny      

č. 30       Změna č. 8 Územního plánu Havlíčkův Brod - schválení obsahu změny

č. 31       Schválení podílu v rámci Programu regenerace MPZ v HB 2020

                6. Různé             

č. 34       Jihovýchodní obchvat - průběžná informace     

                                                              

S pozdravem

                                                                           Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 9.4.2020 / 9.4.2020