Program jednání zastupitelstva města 20. 10. 2008Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 20.10.2008 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Program

            1. Zahájení a volba pracovních komisí     

            2. Podklady člena zastupitelstva    

č. 297  Projednání usnesení výboru zastupitelstva města pro územní plán a rozvoj   

            3. Podklady starostky - Ing. Jana Fischerová, CSc.        

č. 292  Novelizace obecně závazné vyhlášky města o místním poplatku za komunální odpad.         

č. 293  Návrh obecně závazné vyhlášky města o místním koeficientu daně z nemovitostí.     

č. 294  Novelizace obecně závazné vyhlášky města vyhlášky o místním poplatku ze psů.      

            4. Podklady místostarosty - Libor Honzárek       

č. 260  Změna ÚP SÚ Havl.Brod, pozemky p.č. 169/2 a 126/1 v k.ú.Poděbaby          

č. 309  Dotace Ministerstva pro místní rozvoj - kanalizace Žižkov III  

č. 310  Změna ÚP SÚ  Havl.Brod - pozemek  p.č. 436/1 k.ú.Poděbaby

č. 311  Změny ÚP SÚ Havl.Brod - pozemek p.č . 671/2 v k.ú. Havl.Brod        

č. 312  Změna ÚP SÚ Hav.Brod - pozemky 2048/3 a 2047 v k.ú. Havl.Brod   

č. 313  Změna ÚP SÚ Havl Brod - pozemek p.č. 2798/1 v k.ú. Havl.Brod       

            5. Podklady místostarosty - Ing. Čeněk Jůzl        

č. 295  Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 7293         

č. 296  Prodej pozemku v k.ú. Suchá ppč. 807/4 

č. 298  Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod pod řadovými garážemi U Panských           

č. 299  Prodej pozemkuv k.ú. Mírovka ppč. 40/2

č. 307  Prodej pozemků a budovy v k.ú. Štoky    

č. 308  Žádost paní Dolní o odkoupení  bytu do osobního vlastnictví   

č. 314  Privatizace městských bytů III.vlna prodejů.      

č. 315  Záměr prodeje volných bytových jednotek - 3. vlna privatizace           

č. 316  Záměr směny pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod   

č. 318  Doplnění Pravidel převodu bytových jednotek ve vlastnictví města     

č. 300  Prodej pozemku v k.ú. Perknov ppč. 150/4         

č. 301  Směna pozemku v k.ú. Suchá ppč. 667    

č. 317  Záměr prodeje částí pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod  ppč. 936/1, 2327/3, 930/5, 936/2         

č. 302  Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Poděbaby ppč. 34/1          

č. 303  Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Šmolovy ppč. 843/1          

č. 304  Záměr prodeje částí pozemků v k.ú. Suchá ppč. 638/1, 1964, 684        

č. 305  Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč.1661/6         

č. 306  Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 3950           

            6. Různé        

            Usnesení z jednání Finančního výboru ZM 15.10.2008 – bude dáno „na stůl“ (jednání FV teprve proběhne)     

č. 319  Zpráva o činnosti rady města         

 

S pozdravem

 

                                                                                        Ing. Jana Fischerová, CSc.,v.r.

                                                                                                        starostka

 

Zodpovídá: Petra Dolejšová

Vytvořeno / změněno: 14.10.2008 / 14.10.2008