Program jednání zastupitelstva města 19. 11. 2015Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční ve čtvrtek dne 19.11.2015 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Program

                1. Podklady místostarosty - Libor Honzárek       

č. 246    Změna č. 3 Územního plánu Havlíčkův Brod - schválení zadání 

               

S pozdravem

 

                                                                           Mgr. Jan Tecl, MBA

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 11.11.2015 / 11.11.2015