Program jednání zastupitelstva města 17.4.2023Odkaz na přímý přenos z jednání

 

Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 17.4.2023 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Program

 

1. Podklady člena zastupitelstva

 

č. 35

Cena města Havlíčkův Brod za významný přínos v oblasti životního prostředí za rok 2022

 

 

2. Podklady starosty - Zbyněk Stejskal

 

č. 34

Pověření řízením městské policie

 

č. 43

Dodatek č. 7 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina

 

č. 44

Kulturní ceny města Havlíčkův Brod za rok 2022

 

č. 45

Sportovní ceny města Havlíčkův Brod za rok 2022

 

č. 46

Volba přísedící Okresního soudu v Havlíčkově Brodě

 

č. 47

Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2023

 

č. 48

Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - sociální granty 2023

 

č. 49

Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - granty v oblasti životního prostředí 2023

 

č. 50

Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - grant Farmářské trhy Koudelův talíř 2023

 

č. 51

Závěrečný účet a účetní závěrka 2022

 

č. 52

Žádost o prominutí odvodu dotace za rok 2022 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Svatý Kříž

 

č. 53

Žádost o přesun rozpočtovaných položek v čerpání neinvestiční dotace města na rok 2023 - BK Havlíčkův Brod, z.s.

 

č. 54

Vyhodnocení koncepce kultury za rok 2022

 

č. 55

Žádost o poskytnutí daru na vybudování pomníku AVIATIKA

 

 

3. Podklady místostarosty - Bc. Libor Honzárek

 

č. 56

Změna ÚPHB č.13 - jednotný standard

 

č. 57

Změna ÚP Havl.Brod - Havlíčkův Brod - změna č.127

 

č. 58

Změna ÚP Havl.Brod - Havlíčkův Brod - změna č.126

 

č. 59

Změna ÚP Havl.Brod - Šmolovy - změna č.129

 

č. 60

Změna ÚP Havl.Brod - Havlíčkův Brod změna č.130

 

č. 61

Změna ÚP Havl.Brod - Veselice změna č.131

 

č. 62

Změna ÚP Havl.Brod - Veselice změna č.132

 

č. 63

Schválení podílu města v rámci Programu regenerace městských památkových zón 2023

 

č. 64

Plánovací smlouva - Obytná zóna Vršovice

 

 

4. Podklady místostarosty - Ing. Vladimír Slávka

 

č. 42

Realizace místní Agendy 21

 

 

5. Podklady místostarostky - Marie Rothbauerová

 

č. 37

Záměr prodeje části pozemku č. 1899/64 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Šlapanky

 

č. 38

Záměr prodeje pozemků - Květnov

 

č. 39

Záměr prodeje id. podílů pozemku v k.ú. Smrčná na Moravě

 

č. 40

Záměr směny pozemků - ulice Žižkova

 

č. 41

Záměr směny pozemků - Poděbaby x Veselice

 

č. 65

Směna pozemků - Humpolecká

 

č. 66

Směna pozemků - Mírovka

 

č. 67

Darování pozemků - ulice Kyjovská

 

č. 68

Přijetí daru a zrušení předkupního práva -  cyklostezka Perknov

 

č. 69

Prodej id. podílu části pozemku č. 260/7 v k.ú. Pohled

 

č. 70

Koupě pozemku č. 1116 v k.ú. Havlíčkův Brod - Cihlářský potok

 

č. 71

Záměr zřízení věcného práva stavby k pozemkům - ulice Kyjovská

 

č. 72

Záměr prodeje pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Průmyslová

 

č. 74

Podání žádosti o převod pozemku č. 540 v k.ú. Jilemník

 

 

6. Různé

 

č. 36

Jihovýchodní obchvat - průběžná informace

 

         

 

S pozdravem

 

 

 

 

                                                                          Zbyněk Stejskal, v. r.

                                                                                   starosta