Program jednání zastupitelstva města 17. 9. 2018Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 17.9.2018 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Program

                1. Podklady člena zastupitelstva             

č. 99       Informace kontrolního výboru o provedených kontrolách         

č. 127    Informace kontrolního výboru o provedené kontrole rozpracování a plnění usnesení 

                2. Podklady člena rady města   

č. 128    Zpráva z řádné valné hromady Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.    

                3. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl       

č. 131    Zpráva z valné hromady společnosti Úpravna vody Želivka, a.s.              

č. 132    Krajská knihovna Vysočiny - Smlouvu o vzájemném finančním vypořádání v souvislosti s realizací akce „Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV“         

č. 133    Cena města Havlíčkův Brod - Nejkrásnější kniha 28. Podzimního knižního veletrhu       

č. 134    Schválení "Smlouvy o spolupráci a darovací" s Krajem Vysočina (Sportovní areál Na Losích, Havlíčkův Brod)      

č. 163    Volba přísedících Okresního soudu v Havlíčkově Brodě

č. 194    Změny rozpočtu a závazných ukazatelů hospodaření pro rok 2018         

                4. Podklady místostarosty - Ing. Čeněk Jůzl       

č. 141    Prodej volné bytové jednotky č. 1123/5, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod              

č. 142    Žádosti o převod pozemků ve vlastnictví státu 

č. 143    Smlouvy s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových         

č. 144    Záměr prodeje pozemku části pozemku č. 1381/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - Vlkovsko       

č. 145    Záměr prodeje části pozemku č. 1646/227 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Konečná             

č. 146    Záměr prodeje částí pozemků č. 2008, 1040/2 a 1225, v k.ú. Mírovka    

č. 147    Záměr prodeje pozemků - pole Šmolovy            

č. 148    Záměr prodeje části pozemku č. 879/1 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu         

č. 149    Záměr prodeje pozemků v ulici Průmyslová      

č. 150    Záměr směny pozemků - u autobusového terminálu v Havlíčkově Brodě           

č. 151    Záměr směny pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - U Školy x Kozí   

č. 153    Záměr směny pozemků - Kyjovská  + revokace koupě pozemku U Školy            

č. 164    Koupě pozemku č. 1055/8 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Cihláře       

č. 165    Směna pozemků - cyklotrasa Šmolovy - Dolík   

č. 166    Prodej pozemku č. 188/1 v k.ú. Veselice u Havlíčkova Brodu     

č. 168    Záměr prodeje části pozemku č. 674/45 v k.ú. Havlíčkův Brod - lokalita Rozkoš

č. 169    Prodej částí pozemků č. 125/11 a 125/14 v k.ú. Perknov              

č. 170    Prodej části pozemku č. 2536 v k.ú. Havlíčkův Brod - Nad Žabincem      

č. 171    Koupě pozemků č. 1015/1, 931/1, 928/1, v k.ú. Mírovka              

č. 172    Koupě pozemku č. 352 v k.ú. Břevnice 

č. 173    Prodej pozemků stč. 4792 a stč. 4784 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Máchova       

č. 174    Prodej pozemku stč. 6623 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Žižkova 

č. 175    Prodej pozemku stč. 5471 v k.ú. Havlíčkův Brod - Trafostanice letiště   

č. 176    Prodloužení termínu dokončení stavby - lokalita Rozkoš             

č. 177    Záměr prodeje pozemků č. 636/22 a 636/23 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu -  Svatý Kříž           

č. 178    Prodej pozemků č. 544/8 a 544/2 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu - Svatý Kříž  

č. 179    Záměr směny pozemků - Svatý Kříž       

č. 180    Záměr prodeje pozemků č. 636/15 a 647/9, v k.ú Suchá u Havlíčkova Brodu - Svatý Kříž               

č. 181    Prodej pozemků stč. 25/2, č. 543/2, 543/4 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu - Svatý Kříž 

č. 182    Záměr prodeje části pozemku č. 1823 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu - Svatý Kříž         

č. 183    Záměr prodeje pozemku č. 58/48 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu         

č. 184    Záměr prodeje pozemku č. 637/9 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu         

č. 185    Záměr prodeje části pozemku č. 1844 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu 

č. 186    Záměr prodeje pozemku č. 58/50 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu         

č. 187    Záměr prodeje pozemků č. 61/6 a 61/23 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu           

č. 188    Záměr prodeje pozemků č. 58/16 a 2107/1, v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu     

č. 189    Záměr prodeje pozemku č. 640/2 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu         

č. 190    Prodej pozemku stč. 185/2 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu      

č. 191    Prodej pozemků ve Svatém Kříži            

č. 193    Zpráva z valné hromady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.        

č. 195    Záměr prodeje částí pozemků č. 752/91 a 752/21, v k.ú. Havlíčkův Brod - Sídliště Pražská           

                5. Podklady místostarostky - Ing.  Ivana Mojžyšková     

č. 135    Finanční dar Nemocnici Havlíčkův Brod

č. 139    Žádost o finanční podporu na přístavbu objektu v areálu softbalového hřiště - Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z. s.        

č. 136    Žádost o prominutí odvodu části dotace a sankce za rok 2017 - FC Slovan Havlíčkův Brod z. s.   

č. 137    Podání žádosti o dotaci na projekt "Vybudování mateřské školy Havlíčkův Brod, Konečná"       

č. 138    Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi působícími v sociálních službách pro rok 2018   

č. 140    Žádost o finanční příspěvek do veřejné sbírky na opravu střechy kostela svaté Kateřiny v Havl. Brodě - Spolek Epigram              

                6. Podklady místostarosty - Bc. Libor Honzárek

č. 152    Parkoviště u hřbitova s květinkou          

č. 154    Pojmenování veřejného prostranství   

č. 155    Rekonstrukce Štáflovy ulice      

č. 156    Změna ÚP Havl.Brod - Havlíčkův Brod  

č. 157    Změna ÚP Havl.Brod - Dolní Papšíkov   

č. 158    Změna ÚP Havl.Brod - Květnov               

č. 159    Změna ÚP Havl.Brod - Perknov               

č. 160    Změna ÚP Havl.Brod - Zbožice 

č. 161    Změna ÚP Havl.Brod - Havlíčkův Brod  

č. 162    Jihovýchodní obchvat - smlouva o spolupráci, dodatek

                7. Různé             

č. 129    Řešení dopravní situace v ulici U Topíren - průběžná informace              

č. 130    Jihovýchodní obchvat - průběžná informace     

                                                              

S pozdravem

 

                                                                           Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 7.9.2018 / 7.9.2018