Program jednání zastupitelstva města 17. 6. 2013Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 17.6.2013 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Program

                1. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal            

č. 150    Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání             

                2. Podklady člena zastupitelstva             

č. 143    Informace kontrolního výboru o provedené kontrole  

                3. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl       

č. 144    Hry VI. zimní olympidády dětí a mládeže            

č. 145    Mimořádná finanční podpora občanskému sdružení Aeroklub

č. 146    Aktualizace Zásad pro poskytování finančních podpor  

č. 147    Plán jednání zastupitelstva města na II. pololetí 2013   

č. 148    Návrh rozpočtových změn 6/2013          

č. 149    Předseda a členové Osadního výboru v Mírovce            

                4. Podklady místostarosty - Ing. Čeněk Jůzl       

č. 46       Prodej pozemku ppč. 1753/87 v k. ú. Havlíčkův Brod     

č. 70       Prodej  pozemku v k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu ppč. 58/21  

č. 123    Záměr prodeje pozemku - Květnov II   

č. 156    Záměr směny pozemků - skládka Březinka        

č. 157    Prodej pozemku stpč. 4384 v k.ú. Havlíčkův Brod           

č. 158    Prodej pozemku ppč. 445/1, 452 a stpč. 4810/1 v k. ú. Havlíčkův Brod - Žabor   

č. 159    Prodej části pozemku ppč. 505/1 v k. ú. Květnov            

č. 160    Prodej části pozemku ppč. 627/1 v k. ú. Havlíčkův Brod               

č. 161    Koupě pozemků - park Budoucnost      

č. 162    Záměr směny pozemků - Vršovice         

č. 163    Koupě podílu pozemku - Mírovka          

č. 164    Záměr prodeje pozemku - ul. Práčat     

č. 165    Záměr prodeje pozemku ppč. 627/1 v k. ú.  Havlíčkův Brod - V 

č. 166    Záměr prodeje pozemku ppč. 627/1 v k. ú. Havlíčkův Brod - K  

č. 167    Kupní smlouva č. 400 - pozemky Pražská ul.      

č. 168    Záměr prodeje pozemku ppč. 569/15 a 21/5 v k. ú. Termesivy 

č. 169    Záměr prodeje pozemků ppč. 103/213 a 103/188 v k. ú. Perknov            

č. 170    Záměr prodeje části pozemku ppč. 627/1 v k. ú.  Havlíčkův Brod - U      

č. 171    Záměr prodeje části pozemku ppč. 3941/2  v k. ú. Havlíčkův Brod - Ch  

č. 172    Záměr prodeje pozemku ppč. 3941/2 v k. ú. Havlíčkův Brod - N               

č. 173    Prodej částí pozemku ppč. 1064/1 v k.ú. Mírovka           

č. 174    Záměr směny pozemků k.ú. Šmolovy a k.ú. Havlíčkův Brod       

č. 175    Prodej pozemku stpč. 4383 v k.ú. Havlíčkův Brod           

č. 176    Prodej pozemku stpč. 4381 v k.ú. Havlíčkův Brod           

č. 177    Bezúplatný převod pozemků Na Spravedlnosti               

č. 178    Záměr prodeje  části pozemků ppč. 103/186 a ppč. 627/48         

č. 179    Směna částí pozemků ppč. 5/6 a 5/1 - Jilemník 

č. 180    Prodej pozemku ppč. 1753/96 - Havlíčkův Brod - Jeronýmova ul.            

č. 181    Prodej pozemku  stpč. 27/2 a části  ppč. 69/1 Klanečná

č. 182    Prodej pozemku stpč. 6185 - garáž        

č. 183    Cyklostezka Havlíčkův Brod-Perknov, výkup pozemků 

č. 184    Rybník v Jilemník - koupě části pozemku            

č. 185    Prodej bytových jednotek - 4. vlna privatizace 

č. 186    Prodej budovy čp. 2005 s pozemky a příslušenstvím (bývalá Obchodní akademie)         

č. 187    Prodej volných bytových jednotek        

č. 188    Prodej budovy čp. 2190 v Havlíčkově Brodě s pozemky a příslušenstvím (bývalý Dům dětí a mládeže) 

č. 189    Bezúplatný převod pozemku ppč. 752/41 v k.ú. Havlíčkův Brod               

č. 190    Prodej pozemku - Ovčín             

č. 191    Prodej pozemku Kyjovská ul.   

č. 192    Postup při prodeji pozemků - Lokalita Rozkoš  

č. 193    Smlouva o bezúplatném převodu č. 210/12       

č. 197    Smlouva o úpravě vztahů v souvislosti s realizací stavby              

                5. Podklady místostarosty - Ing. Ivan Kuželka   

č. 194    Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - finanční podpora      

č. 195    Přehled čerpání dotací 

                6. Podklady uvolněného člena rady - Libor Honzárek    

č. 152    Změna č. 33 ÚPSÚ Havlíčkův Brod - zadání         

č. 153    Technická infrastruktura Suchá

č. 154    Obytná zóna Rozkoš - smlouva o poskytnutí příspěvku z rozvojového fondu    

č. 155    Změna ÚPSÚ Havl.Brod - část pozemku parc.č. 3232/6 v k.ú. Havlíčkův Brod     

                7. Různé             

č. 196    Jihovýchodní obchvat  

                                              

S pozdravem

 

                                                                           Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 7.6.2013 / 7.6.2013