Program jednání zastupitelstva města 14. 9. 2015Z technických důvodů nebude z jednání pořizován videopřenos.

 

Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 14.9.2015 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Program

                1. Podklady člena zastupitelstva             

č. 195    Usnesení Výboru zastupitelstva města pro cestovní ruch, média a kulturu        

                2. Podklady člena rady města   

č. 209    Usnesení Sociálního výboru - jednání dne 18. 06. 2015 

                3. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl       

č. 197    Volba přísedících Okresního soudu v Havlíčkově Brodě

č. 198    Zpráva z řádné valné hromady Úpravna vody Želivka, a.s.          

č. 199    Cena města Havlíčkův Brod za nejkrásnější knihu 25. Podzimního knižního veletrhu     

č. 200    Návrh na udělení čestných občanství města Havlíčkův Brod      

č. 201    Ceny města Havlíčkova Brodu pro nejlepší žáky základních škol za školní rok 2014/2015              

č. 202    Návrh změn rozpočtu 2015        

č. 203    Bruslařský klub Havlíčkův Brod - žádost o finanční podporu       

č. 204    Žádost od FC Slovan Havlíčkův Brod o navýšení investiční dotace na nástavbu fotbalových kabin           

č. 205    Žádost od Aeroklubu Havlíčkův Brod o. s. o investiční dotaci na výměnu střechy provozní budovy letiště v HB 

č. 206    Určení celkové částky pro poskytování finančních podpor v roce 2016 

                4. Podklady místostarosty - Ing. Čeněk Jůzl       

č. 128    Záměr prodeje části pozemku č. 162/37 v k.ú. Poděbaby - letiště           

č. 139    Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - byt č. 2795/8, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod               

č. 166    Valná hromada a.s. Vodovody a kanalizace H. Brod - informace, výsledky          

č. 167    Žádost o snížení dluhu - byt č. 4, Jihlavská 1121, Havlíčkův Brod               

č. 168    Prodej pozemku parcelní č. 133/3 v katastrálním území Havlíčkův Brod, Šubrtova ulice

č. 169    Prodej pozemků v lokalitě Rozkoš         

č. 170    Záměr prodeje pozemku č. 2038/98 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Sokolovská     

č. 171    Záměr prodeje částí pozemků č. 3122/1 a 3119/10 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Sv. Jána     

č. 172    Prodej části pozemku č. 1661/115 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Prokopa Holého               

č. 173    Směna části pozemku č. 2376/5 za pozemky č. 3573/2, 3573/3, 3573/4 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Žižkova        

č. 174    Přijetí daru - Cyklostezka Havlíčkův Brod - Šmolovy - 2. etapa   

č. 175    Bezúplatný převod pozemků - AČR       

č. 176    Prodej pozemku č. 53/26 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu          

č. 177    Prodej věcného práva stavby k pozemku č. 4278 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Havířská 

č. 178    Prodej části pozemku č. 197 v k.ú. Veselice u Havlíčkova Brodu               

č. 179    Prominutí 2. splátky kupní ceny - lokalita Spálená stráň               

č. 180    Záměr směny pozemků - Cerea              

č. 181    Směna částí pozemků č. 1876/1 a 1876/6 za stavbu na části pozemku č. 1876/6 a 1876/26 v k.ú. Havlíčkův Brod - u KD Ostrov 

č. 182    Kupní smlouva č. 415/2015 - pozemky v ulici Reynkova

č. 183    Prodej volné bytové jednotky č. 1123/1, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod              

č. 184    Prodej pozemku č. 690/29 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Hrnčířská            

č. 185    Záměr darování pozemků a přijetí daru - ulice Žižkova 

č. 186    Koupě pozemku č. 1708/37 a č. 1710/2 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Nad Stadionem      

č. 187    Prodej budovy čp. 2005 v Havlíčkově Brodě s pozemky a příslušenstvím (bývalá Obchodní akademie) 

č. 188    Koupě pozemku č. 947/1 a 948 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu         

č. 194    Koupě pozemku č. 2038/150 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Koněvova      

                5. Podklady místostarostky - Ivana Mojžyšková              

č. 207    Transformace psychiatrické péče v Kraji Vysočina          

č. 208    Žádost Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně o příspěvek na zabezpečení rozšíření vzdělávací nabídky        

                6. Podklady místostarosty - Libor Honzárek       

č. 191    Sanace suterénu Reynkova čp. 2612-2614          

č. 192    Změna č.2 Územního plánu Havlíčkův Brod - určený zastupitel

č. 193    Změna č.2 Územního plánu Havlíčkův Brod - schválení zadání  

č. 210    Parkoviště Na Ostrově 

č. 211    Změna ÚP Havl.Brod - Havl.Brod, Kraj Vysočina              

                7. Různé             

č. 196    Jihovýchodní obchvat - průběžná informace     

                                              

S pozdravem

                                                                           Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 4.9.2015 / 4.9.2015