Program jednání zastupitelstva města 14. 6. 2021Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 14.6.2021 od 14.30 hodin v sále Staré radnice, Havlíčkovo náměstí 87

Program

                1. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal            

č. 95       Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání             

                2. Podklady člena zastupitelstva             

č. 74       Informace kontrolního výboru o provedené kontrole  

č. 78       Prezentace výsledků archeologického průzkumu pod obchvatem města           

                3. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl       

č. 96       Osadní výbory 

č. 97       Rezignace člena výboru              

č. 98       Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2021, o místním poplatku z pobytu            

č. 99       Obecně závazná vyhláška č. 4/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2019 stanovující pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v Havlíčkově Brodě      

č. 101    Plán jednání zastupitelstva města na II. pololetí 2021   

                4. Podklady místostarosty - Zbyněk Stejskal      

č. 56       Záměr prodeje pozemků - U Vlkovska 

č. 57       Záměr prodeje části pozemku č. 4000 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Plovárenská               

č. 58       Záměr prodeje části pozemku č. 2457/47 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Lidická    

č. 59       Záměr prodeje části pozemku č. 2798/2 v k.ú. Havlíčkův Brod - bývalá kasárna

č. 60       Záměr prodeje části pozemku č. 229/2 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Na Valech  

č. 61       Záměr prodeje pozemku stč. 346/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Žižkova             

č. 62       Záměr prodeje částí pozemků - Perknov            

č. 63       Záměr prodeje části pozemku č. 53/13 k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu  

č. 64       Záměr prodeje části pozemku č. 294/1 v k.ú. Poděbaby - Občiny            

č. 65       Záměr prodeje pozemku č. 465/10 v k.ú. Termesivy - Herlify    

č. 66       Záměr prodeje pozemku č. 465/7 v k.ú. Termesivy - Herlify      

č. 67       Smlouva o bezúplatném převodu - pozemek v ulici Hrnčířská   

č. 68       Prodej části pozemku č. 1897/2 v k.ú. Havlíčkův Brod - jez Isol - revokace          

č. 70       Prodej pozemku č. 659/120 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Bechyňova      

č. 71       Směna pozemků - Ledečská, Lidická, za hřbitovem        

č. 72       Odpis pohledávky - Sídliště Pražská 2755/5, Havlíčkův Brod       

č. 73       Odpis pohledávky - Reynkova 2613/1, Havlíčkův Brod  

                5. Podklady místostarosty - Ing. Vladimír Slávka              

č. 90       Vyhodnocení koncepce kultury za rok 2020       

č. 91       Poskytnutí individuální dotace Radě dětí a mládeže kraje Vysočina, z.s. - rok 2021         

č. 92       Jednání pracovní skupiny pro přidělování dotací (konané dne 3.5.2021)              

č. 93       Aktualizace Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2022   

č. 94       Individuální dotace na rok 2021 (pořádání Mistrovství Evropy kadetů a juniorů v softballe a kvalifikace o postup na Mistrovství světa mužů v roce 2021) - Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s. - úprava účelu, na který je dotace poskytnuta       

č. 54       Dodatek č. II zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884               

                6. Podklady místostarosty - Bc. Libor Honzárek

č. 75       Změna ÚP Havl.Brod - Veselice               

č. 76       Změna ÚP Havl.Brod - Havl.Brod - PLUS P s.r.o.               

č. 77       Změna ÚP Havl.Brod - Havl.Brod            

č. 79       Změna ÚP Havl.Brod - Horní Papšíkov  

č. 80       Změna ÚP Havl.Brod - Horní Papšíkov  

č. 81       Změna ÚP Havl.Brod - Havl.Brod            

č. 82       Změna ÚP Havl.Brod - Havl.Brod            

č. 84       Změna ÚP Havl.Brod - Horní Papšíkov  

č. 86       Změna ÚP Havl.Brod - Mírovka, ZENERGO Moravia s.r.o.           

č. 87       Změna ÚP Havl.Brod - Termesivy           

č. 88       Změna ÚP Havl.Brod - Horní Papšíkov  

č. 89       Schválení podílu města v rámci rezervy Programu regenerace městských památkových zón 2021          

                7. Různé             

č. 55       Jihovýchodní obchvat - průběžná informace     

                                              

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 4.6.2021 / 4.6.2021