Program jednání zastupitelstva města 14. 12. 2009Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 14.12.2009 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Program

         1. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal    

č. 349          Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání     

         2. Podklady člena zastupitelstva

č. 333          Kontrolní zjištění Kontrolního výboru zastupitelstva města Havlíčkův Brod      

         3. Podklady starostky - Ing. Jana Fischerová, CSc.   

č. 331          Plán jednání zastupitelstva města na rok 2010        

č. 332          Návrh rozpočtových opatření 12/2009 

č. 343          Finanční podpory poskytované mimo "Zásady" z rozpočtu města na rok 2010  

č. 345          Návrh rozpočtu města pro rok 2010    

č. 350          Jednací řád Zastupitelstva města Havlíčkův Brod     

         4. Podklady místostarosty - Libor Honzárek   

č. 336          Změna ÚPSÚ Havl.Brod — pozemek parc.č. 516/3 v k.ú. Termesivy       

č. 337          Změna ÚPSÚ Havl.Brod — pozemek parc.č. PK 158/3, v k.ú. Termesivy 

č. 338          Změna ÚPSÚ Havl.Brod — část pozemku parc.č. PK 623, v k.ú. Perknov 

č. 339          Změna ÚPSÚ Havl.Brod — pozemky parc.č. 1055/8, parc.č. PK 1055 a 1056 v k.ú. Havlíčkův Brod      

č. 340          Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích       

         5. Podklady místostarosty - Ing. Čeněk Jůzl   

č. 334          Záměr směny pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod, areál Autodružstva        

č. 335          Záměr prodeje pozemku  v k. ú. Havlíčkův Brod, ppč. 213/1      

č. 341          Prodej pozemků v k. ú. Termesivy, ppč. 394/5, 394/12    

č. 342          Prodej bytu třetí osobě   

č. 346          Záměr směny části pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod,  ppč. 785/1, 785/20       

č. 347          Směna pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod, ppč. 745/2

č. 348          Odkoupení pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ,ppč. 3120/2   

         6. Různé     

č. 344          Zpráva z rady města        

                                     

 

S pozdravem

 

                                                                   Ing. Jana Fischerová, CSc.,v.r.

                                                                                   starostka

 

Zodpovídá: Petra Dolejšová

Vytvořeno / změněno: 4.12.2009 / 4.12.2009