Program jednání zastupitelstva města 13. 4. 2015Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 13.4.2015 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Program

                1. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal            

č. 45       Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání             

                2. Podklady člena zastupitelstva             

č. 97       Usnesení výboru pro územní plán a rozvoj města          

                3. Podklady člena rady města   

č. 80       Usnesení Sociálního výboru - jednání dne 25. 03. 2015 

                4. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl       

č. 19       Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2015               

č. 46       Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - sociální granty 2015

č. 47       Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Královská stezka o.p.s. na období 2014 - 2020               

č. 48       Místní agenda 21            

č. 49       Poskytnutí finančního daru Uherskému Brodu

č. 50       Novinářská křepelka za rok 2014 - Cena města 

č. 51       Zpráva z řádné valné hromady HC REBEL a.s.    

č. 52       Žádost o investiční dotaci od TJ Jiskra Havlíčkův Brod na výstavbu sociálního zázemí a šaten v softballovém areálu na Plovárenské     

                5. Podklady místostarosty - Ing. Čeněk Jůzl       

č. 53       Prodej stavby čp. 1829 s pozemky a příslušenstvím, ulice U Panských, Havlíčkův Brod  

č. 54       Záměr směny částí pozemků č. 1876/1 a 1876/6 za stavbu na části pozemku č. 1876/6 a pozemku 1876/26 v k.ú. Havlíčkův Brod - u KD Ostrov    

č. 55       Záměr prodeje části pozemku č. 690/20 v k.ú. Havlíčkův Brod - Za Hrnčírnou    

č. 56       Směna pozemků Perknov - obratiště Slavíčkova ulice   

č. 57       Prodej pozemku č. 1028/58 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Chotěbořská  

č. 58       Věcné břemeno - k.ú. Veselice u Havlíčkova Brodu       

č. 59       Zřízení věcného břemene - Zelený okruh - psychiatrická nemocnice     

č. 60       Přijetí daru - komunikace + inženýrské sítě - ulice Mahenova   

č. 61       Prodej pozemku č. 503/2 v k.ú. Květnov             

č. 62       Záměr prodeje pozemku č. 1042/32 v k.ú. Havlíčkův Brod - Nad Rybníkem        

č. 63       Záměr prodeje části pozemku č. 887/4 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu - připlocené zahrádky u bytového domu               

č. 64       Záměr směny pozemků - Poděbaby, Klanečná

č. 65       Koupě komunikace - Pražská    

č. 66       Záměr prodeje částí pozemků č. 1689 a 1737 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu - Ovčín   

č. 68       Prodej části pozemku č. 103/1 v k.ú. Perknov - ulice Lipová       

č. 69       Prodej částí pozemků č. 636/1 a 576/2 - Svatý Kříž - revokace   

č. 70       Prominutí 2. splátky kupní ceny - lokalita U Rybníčku    

č. 71       Směna pozemků Perknov - revokace   

č. 72       Záměr prodeje částí pozemků č. 103/1 a 627/1 - ulice Lipová - Perknov

č. 73       Prodej volné bytové jednotky č. 1121/4, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod              

č. 74       Prodej bytových jednotek v čp. 310, ulice 5. května, Havlíčkův Brod     

č. 75       Směna pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Bratří Čapků, Na Výšině  

č. 76       Prodej pozemku č. 2055 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu            

č. 77       Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - Žižkova 807/7

č. 78       Veřejná dražba pozemků v ulici U Sv. Jána         

č. 99       Prodej budovy čp. 2005 v Havlíčkově Brodě s pozemky a příslušenstvím (bývalá Obchodní akademie) 

                6. Podklady místostarostky - Ivana Mojžyšková              

č. 79       Smluvní vztahy mezi Městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi působícími v sociální oblasti pro rok 2015             

                7. Podklady místostarosty - Libor Honzárek       

č. 81       Kanalizace Pohledští Dvořáci     

č. 82       Rekonstrukce komunikací v lokalitě Vysočany  

č. 83       Rozhodnutí o nabytí majetku vzniklého investiční činností města           

č. 84       Zřízení služebnosti         

č. 85       Program regenerace městské památkové zóny              

č. 91       Změna ÚP Havl.Brod - Havlíčkův Brod, průmyslová zóna ul. Pod Kyjovskou       

č. 95       Změna ÚP Havl.Brod - Mírovka hřiště   

č. 96       Změna č.1 Územního plánu Havlíčkův Brod - určený zastupitel

                8. Různé             

č. 12       Jihovýchodní obchvat - průběžná informace     

                                              

S pozdravem

 

                                                                           Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                   starosta

 

 

Zodpovídá: Radim Tregler

Vytvořeno / změněno: 3.4.2015 / 3.4.2015