Program jednání zastupitelstva města 13. 12. 2021Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 13.12.2021 od 14.30 hodin v sále Staré radnice

Program

                1. Podklady člena zastupitelstva             

č. 176    Grafický manuál vizuálního stylu města               

                2. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl       

č. 177    Plán jednání zastupitelstva města na I. pololetí 2022     

č. 183    Střednědobý výhled rozpočtu města Havlíčkův Brod pro období 2023-24           

č. 184    Rozpočet a závazné ukazatele finančního hospodaření města pro rok 2022       

                3. Podklady místostarosty - Zbyněk Stejskal      

č. 159    Záměr prodeje pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - ČEZ     

č. 160    Záměr prodeje části pozemku č. 526/9 v k.ú. Havlíčkův Brod - Na Písku               

č. 161    Záměr prodeje části pozemku č. 2745/18 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Cihelny        

č. 163    Záměr darování pozemků a přijetí daru - Havlíčkův Brod - ulice Dolní a Žižkova

č. 164    Záměr prodeje části pozemku č. 31/6 v k.ú. Termesivy

č. 165    Záměr směny Klanečná               

č. 166    Záměr prodeje id. podílu pozemku č. 1894/3 v k.ú. Štoky           

č. 167    Prodej id. podílu pozemků č. 440/4, 441/1, 445 v k.ú. Pávov      

č. 168    Prodej části pozemku č. 1381/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - Vlkovsko             

č. 169    Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků - Lesy ČR  

č. 170    Koupě pozemků - Kyjovská       

č. 171    Odstranění objektu čp. 3295, ulice Ledečská, Havlíčkův Brod    

č. 172    Uplatnění předkupního práva k pozemkům č. 1782/2 a 3021/1, v katastrálním území Havlíčkův Brod - návrh smírného řešení             

č. 178    Uzavření Memoranda o partnerství a spolupráci při řešení odpadového hospodářství města Havlíčkův Brod   

č. 186    Podání žádosti o bezúplatný převod     

                4. Podklady místostarosty - Ing. Vladimír Slávka              

č. 162    Žádost  o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města - Aeroklub Havlíčkův Brod, z.s. (vypracování ochranných pásem letiště Havl. Brod)           

č. 173    Grantové programy Města Havlíčkův Brod pro rok 2022              

č. 174    Finanční podpory poskytované dle "Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města Havlíčkův Brod“ na rok 2022             

                5. Podklady místostarosty - Bc. Libor Honzárek

č. 179    Změna ÚP Havl.Brod - Květnov               

č. 180    Změna ÚP Havl.Brod - Havl.Brod            

č. 181    Změna ÚP Havl.Brod - Mírovka

č. 182    Změna ÚP Havl.Brod - Havl.Brod            

č. 185    Plánovací smlouva - NOVOSTAVBA OBCHODNÍHO CENTRA HAVLÍČKŮV BROD -  STŘÍBRNÝ DVŮR          

                 6. Různé            

č. 175    Jihovýchodní obchvat - průběžná informace     

                              

 S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 3.12.2021 / 3.12.2021