Program jednání zastupitelstva města 12.9.2022 
Program jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 12.9.2022 od 14.30 hodin v zasedací místnosti městského úřadu.

 

 

1. Podklady člena rady města

 

č. 129

Vyhodnocení podpořeného projektu z grantového programu "Město bez bariér - 2021"

 

 

2. Podklady člena zastupitelstva

 

č. 130

Finanční výbor - informace o průběžné kontrole věcného a finančního využívání rezervy rozpočtových prostředků vyčleněných na humanitární pomoc

 

 

3. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl

 

č. 139

Ceny města Havlíčkova Brodu pro nejlepší žáky základních škol za školní rok 2021/2022

 

č. 140

Zpráva z valné hromady společnosti VODA Želivka, a.s.

 

č. 115

Změna závazných ukazatelů stanovených schváleným rozpočtem města pro rok 2022 - Městské divadlo a kino Ostrov s.r.o.

 

č. 141

Cena města Havlíčkův Brod - Nejkrásnější kniha 32. Podzimního knižního veletrhu

 

 

4. Podklady místostarosty - Zbyněk Stejskal

 

č. 113

Záměr prodeje pozemku č. 659/4 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Rozkošská

 

č. 114

Záměr prodeje části pozemku č. 578/6 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Panských

 

č. 116

Záměr prodeje pozemku č. 1381/4 v k.ú. Havlíčkův Brod - Vlkovsko

 

č. 117

Záměr směny pozemků v k.ú. Poděbaby - u letiště

 

č. 118

Záměr prodeje pozemku č. 711 v k.ú. Poděbaby

 

č. 119

Přijetí daru od Kraje Vysočina - pozemky - ulice Kyjovská

 

č. 120

Kupní smlouva - Jilemník

 

č. 121

Prodej podílu pozemku č. 3057/3 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Kyjovská

 

č. 122

Prodej pozemku č. 3908 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Vítků

 

č. 123

Prodej pozemků č. 53/46 a 511/4 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

 

č. 124

Zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. upsáním nových kmenových akcií (převod stavby Vodovod Veselice, Termesivy - rozšíření kanalizace, Obytná zóna Rozkoš, Termesivy - prodloužení kanalizace)

 

č. 137

Podání žádosti o převod pozemku č. 564/8 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Ledečská

 

č. 138

Zpráva z valné hromady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

 

 

5. Podklady místostarosty - Ing. Vladimír Slávka

 

č. 132

Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2022 - Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2022 - 2. kolo

 

č. 133

Dofinancování poskytovatelů sociálních služeb, na základě Smluv o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina

 

č. 134

Koncepce prorodinné politiky města Havlíčkův Brod na období let 2022-2026

 

č. 135

Změna Zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu

 

č. 136

Zpráva z jednání členské schůze Lesního družstva ve Štokách

 

 

6. Podklady místostarosty - Bc. Libor Honzárek

 

č. 125

Program regenerace městské památkové zóny Havlíčkův Brod  - aktualizace 2022

 

č. 126

Zpráva z řádné valné hromady Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

 

č. 127

Změna ÚPHB č.10 - vydání Změny - rozhodnutí o námitkách

 

č. 128

Změna ÚPHB č.9 - návrh na vydání územního plánu

 

č. 142

Změna ÚP HB č.7 - výběr nejvhodnější varianty

 

č. 86

Návrh změny ÚP HB č.124

 

 

7. Různé

 

č. 131

Jihovýchodní obchvat - průběžná informace

 

         

 

S pozdravem

 

 

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta