Program jednání zastupitelstva města 12.12.2022 

Program jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 12.12.2022 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 Program

 

1. Podklady člena zastupitelstva

 

č. 178

Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2023

 

 

2. Podklady starosty - Zbyněk Stejskal

 

č. 172

Plán jednání zastupitelstva města na I. pololetí 2023

 

č. 173

Nominace zástupců města do orgánů obchodních společností

 

č. 174

Grantové programy města Havlíčkův Brod pro rok 2023 - oblast kultury

 

č. 175

Rozpočet města Havlíčkův Brod na rok 2023

 

č. 176

Finanční podpory poskytované dle Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města Havlíčkův Brod na rok 2023

 

 

3. Podklady místostarosty - Bc. Libor Honzárek

 

č. 170

Plánovací smlouva - komunikační propojení ulic Bratříků a Ječná

 

č. 171

Změna ÚP Havl.Brod - Poděbaby - změna č.128

 

 

4. Podklady místostarostky - Marie Rothbauerová

 

č. 165

Záměr prodeje části pozemku č. 1082/9 v k.ú. Havlíčkův Brod - Vršovice

 

č. 166

Prodloužení termínu dokončení staveb - lokalita Rozkoš

 

č. 167

Smlouva o bezúplatném převodu majetku - pozemek č. 677/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Rozkošská

 

č. 168

Prodej části pozemku č. 2596/5 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Panských

 

č. 169

Koupě lesního pozemku - Mírovka

 

 

5. Různé

 

č. 177

Jihovýchodní obchvat - průběžná informace

 

         

 

S pozdravem

 

 

                                                                           Zbyněk Stejskal, v. r.

                                                                                   starosta