Program jednání zastupitelstva města 12. 9. 2016Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 12.9.2016 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Program

                1. Podklady člena zastupitelstva             

č. 165    Pasport sakrálních památek      

č. 166    Informace o provedených kontrolách  

                2. Podklady člena rady města   

č. 146    Zpráva z členské schůze Lesního družstva ve Štokách   

č. 147    Zpráva z řádné valné hromady Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.    

č. 171    Zpráva z řádné valné hromady společnosti Kulturní dům "Ostrov" spol. s r. o.  

                3. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl       

č. 157    Ceny města Havlíčkova Brodu pro nejlepší žáky základních škol za školní rok 2015/2016              

č. 158    Jednací řád výborů Zastupitelstva města Havlíčkův Brod - osadní výbory; změna č.2     

č. 159    Osadní výbor Termesivy             

č. 160    Cena města Havlíčkův Brod - Nejkrásnější kniha  26. Podzimního knižního veletrhu      

č. 161    Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně        

č. 162    Žádost o individuální dotaci - DUX CULTURA z. s.            

č. 164    Zpráva z řádné valné hromady Úpravna vody Želivka, a.s.          

                4. Podklady místostarosty - Ing. Čeněk Jůzl       

č. 167    Prodej pozemku č. 1016/15 v katastrálním území Mírovka         

č. 168    Prodej pozemků č. 2397/1, 1967/3, 1968/14, 1968/ 17, 1968/18, v k.ú. Havlíčkův Brod - areál bývalé zemědělské školy               

č. 169    Koupě pozemků stč. 5035, č. 561/3 a 561/14 v k.ú. Havlíčkův Brod - u sportovní haly     

č. 170    Směna pozemků v k.ú. Termesivy         

č. 172    Záměr směny pozemků v k.ú. Suchá - v areálu  ZD         

č. 173    Záměr prodeje spoluvlastnického podílu částí pozemku č. 260/7 v k.ú. Pohled

č. 174    Koupě pozemku č. 3170/5 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Strojírenská       

č. 175    Záměr prodeje pozemku č. 2038/96 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Sokolovská     

č. 176    Záměr prodeje části pozemku č. 690/3 v k.ú. Havlíčkův Brod - Za Hrnčírnou       

č. 177    Záměr prodeje pozemků č. 1223/35, 1223/56, 1223/57, 1223/58, stč. 221/2, 222/2 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu - v areálu bývalého ZD 

č. 178    Prodej částí pozemků č. 1777/1 a 1777/46 v k.ú. Havlíčkův Brod - Na Spádu       

č. 179    Prodej části pozemku č. 2745/18 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Cihelny         

č. 180    Směna pozemků - ulice B. Kobzinové   

č. 181    Směna pozemků č. 45/2 a 43/1 v k.ú. Poděbaby             

č. 182    Záměr prodeje částí pozemků č. 1806/17 a 1806/7 v k.ú. Havlíčkův Brod - Žižkova          

č. 183    Směna pozemků v k.ú. Perknov             

č. 184    Bezúplatný převod pozemků - rybník v Lázničkově stráni           

č. 185    Prodej části pozemku č. 187 v k.ú. Veselice u Havlíčkova Brodu               

č. 186    Záměr prodeje pozemků č. 3676 a 3724 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Strážná     

č. 188    Prodej pozemku č. 463/10 v k.ú. Termesivy - Herlify     

č. 189    Koupě části pozemku č. 54/4 v k.ú. Poděbaby  

č. 190    Zpráva z valné hromady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.        

č. 191    Koupě pozemků - park Budoucnost, U Sv. Jána               

č. 192    Výkup pozemků pro výstavbu jihovýchodního obchvatu            

č. 193    Prodej pozemků - rodinné domy - lokalita Rozkoš         

č. 194    Kanalizace Pohledští Dvořáci - přijetí daru výtlačného řádu a čerpací šachty Š1 

č. 195    Koupě pozemků od Státního statku Jeneč         

č. 196    Koupě pozemků - U KD Ostrov - V. + P.               

                5. Podklady místostarosty - Libor Honzárek       

č. 148    Plánovací smlouva - ZTV pro 3 rodinné domy Perknov 

č. 149    Změna ÚP Havl.Brod - Mírovka,  Pavel J.             

č. 150    Změna ÚP Havl.Brod - Svatý Kříž, Jitka T.            

č. 151    Změna ÚP Havl.Brod - Havl.Brod, Martin K.       

č. 152    Změna ÚP Havl.Brod - Havlíčkův Brod, Pavel P.

č. 153    Změna ÚP Havl.Brod - Horní Papšíkov, Jaroslav D.          

č. 154    Změna ÚP Havl.Brod - Havlíčkův Brod, Ludvík P.             

č. 155    Změna ÚP Havl.Brod - Horní Papšíkov, Roman Ž.            

č. 156    Změna ÚP Havl.Brod - Havlíčkův Brod, Stanislav J.          

                                                              

S pozdravem

 

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 2.9.2016 / 2.9.2016