Program jednání zastupitelstva města 12. 9. 2011Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 12.9.2011 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Program

         1. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal    

č. 198          Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání     

         2. Podklady místostarosty - Ing. Ivan Kuželka 

č. 229          Sloučení Gymnázia Havlíčkův Brod se Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Havlíčkův Brod   

č. 199          Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod  

č. 200          Informace - financování nového sídla Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě 

         3. Podklady člena zastupitelstva

č. 222          Usnesení z jednání Výboru pro sociální a zdravotní tématiku      

         4. Podklady starosty - Bc. Jan Tecl      

č. 223          Volba přísedících Okresního soudu v Havlíčkově Brodě      

č. 224          Žádosti o prominutí či zmírnění sankce za porušení rozpočtové kázně  

č. 225          Ceny města Havlíčkova Brodu pro nejlepší žáky základních škol za školní  rok 2010/ 11        

č. 226          Určení celkové částky pro poskytování finančních podpor v roce 2012  

č. 227          Cena města Havlíčkův Brod  za nejkrásnější knihu Podzimního knižního veletrhu      

č. 228          Změny rozpočtu k 30.9.2011    

         5. Podklady místostarosty - Ing. Čeněk Jůzl   

č. 175          Přijetí pozemku v k.ú. Poděbaby od kraje Vysočina

č. 183          Prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - ul. Klášterská      

č. 184          Směna  pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - Autoklub  

č. 185          Záměr prodeje části pozemku 3230/2 v k.ú. Havlíčkův Brod       

č. 186          Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí s omezujícími podmínkami č. 180/11 

č. 187          Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti s omezujícími podmínkami č. 207/11 

č. 188          Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Poděbaby - cesta        

č. 189          Prodej pozemku č. 1860/5 v k. ú. Havlíčkův Brod   

č. 190          Prodej pozemku ppč. 540/7 v k.ú. Poděbaby

č. 191          Převod pozemků z vlastnictví ČR - Havířská ul.        

č. 192          Převod pozemku v k.ú. Šmolovy do vlastnictví města        

č. 193          Záměr prodeje pozemku ppč. 1064/1 v k.ú. Mírovka        

č. 194          Prodej pozemku v k.ú. Antonínův Důl 

č. 195          Souhlas s prodejem pozemku v k.ú. Štoky     

č. 196          Prominutí poplatku z prodlení   

č. 197          Dohoda o způsobu úhrady dluhu

č. 201          Koupě pozemku ppč. 2629/2 v k. ú. Havlíčkův Brod - stezka       

č. 202          Prodej pozemků v k. ú. Perknov ppč. 103/119 a 103/184 

č. 203          Prodej části pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 182/1   

č. 204          Záměr prodeje pozemku v k. ú. Květnov ppč. 38/12         

č. 205          Záměr  prodeje pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 628/1       

č. 206          Záměr prodeje pozemku v k. ú. Perknov stpč. 6     

č. 207          Záměr prodeje pozemků ppč. 69/1 a stpč. 27/2 v k. ú. Klanečná

č. 208          Záměr prodeje pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod  ppč. 3991/1 a 3991/2 

č. 209          Záměr prodeje pozemku ppč. 1646/260  v k. ú. Havlíčkův Brod  

č. 210          3. vlna privatizace - převod bytových jednotek      

č. 211          Prodej volných bytů        

č. 212          Uznání dluhu a dohoda o splátkách     

č. 213          Prodej pozemku ppč 162/37 v k. ú. Poděbaby        

č. 214          2. vlna privatizace - prodej bytu 1170/7       

č. 219          Prodej pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 1753/86       

č. 220          Prodej budovy 2190 Masarykova ul.    

         6. Podklady uvolněného člena rady - Libor Honzárek        

č. 215          „Snížení energetické náročnosti objektu BD Smetanovo náměstí čp. 1859 a 1860, Havlíčkův Brod“    

č. 216          Pohyb chodců na Havlíčkově náměstí  

č. 217          Plánovací smlouva - školící centrum NEST.HB

         7. Různé     

č. 221          Jihovýchodní obchvat                                         

 

S pozdravem

 

                                                                            Bc. Jan Tecl, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Petra Dolejšová

Vytvořeno / změněno: 2.9.2011 / 2.9.2011