Program jednání zastupitelstva města 12. 4. 2021Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 12.4.2021 od 14.30 hodin v sále Staré radnice, Havlíčkovo náměstí 87

Program

                1. Podklady člena zastupitelstva             

č. 35       Informace kontrolního výboru o provedené kontrole kvality poskytovaných služeb PO Sociální služby města HB               

č. 36       Informace kontrolního výboru o provedené kontrole systému přijímání a vyřizování stížností 

č. 37       Informace kontrolního výboru o provedené kontrole čerpání rozpočtových položek za oblast krizového řízení a oblast ochrany obyvatelstva 2019-2020               

č. 38       Ocenění města za významný přínos v oblasti životního prostředí            

č. 39       Vyhodnocení podpořených projektů z grantových programů v roce 2020          

                2. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl       

č. 48       Nominace člena výboru              

č. 49       Závěrečný účet a účetní závěrka města Havlíčkův Brod za rok 2020        

č. 50       Sportovní ceny města Havlíčkova Brodu za rok 2020      

č. 51       Kulturní ceny města Havlíčkova Brodu za rok 2020         

                3. Podklady místostarosty - Zbyněk Stejskal      

č. 24       Záměr prodeje části pozemku č. 2745/18 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Cihelny        

č. 25       Záměr prodeje pozemků - ulice Žižkova              

č. 26       Záměr prodeje části pozemku č. 569/12 v k.ú. Termesivy           

č. 27       Přijetí daru - cesta Suchá            

č. 28       Smlouva o bezúplatném převodu pozemku č. 785/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - Hospic        

č. 29       Darování částí pozemků - Vysočany - ulice Mírová         

č. 30       Prodej části pozemku č. 1794/5 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Máchova  

č. 31       Prodej částí pozemků - ulice Konečná  

č. 32       Prodej části pozemku č. 58/35 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

č. 33       Směna pozemků - U Vlkovska  

č. 34       Směna pozemků - Veselice       

č. 52       Hodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství města Havlíčkův Brod (POH)           

                4. Podklady místostarosty - Bc. Libor Honzárek

č. 46       Plánovací smlouva - B:park Kyjovská, Havlíčkův Brod, výrobní haly        

č. 47       Schválení podílu města v rámci Programu regenerace městských památkových zón 2021          

                5. Podklady místostarosty - Ing. Vladimír Slávka              

č. 41       Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi poskytujícími registrované sociální služby pro rok 2021       

č. 42       Žádost Fokusu Vysočina o finanční podporu Dobrovolnického centra v regionu Havlíčkův Brod a Chotěboř       

č. 43       Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - grant na Farmářské trhy Koudelův talíř 2021               

č. 44       Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2021               

č. 45       Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - sociální granty 2021

                6. Různé             

č. 40       Jihovýchodní obchvat - průběžná informace     

                                                              

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 1.4.2021 / 1.4.2021