Program jednání zastupitelstva města 11. 6. 2012Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 11.6.2012 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Program

            1. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal     

č. 113  Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání      

            2. Podklady starosty - Bc. Jan Tecl    

č. 114  Náhradní zástupce města na Valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.    

č. 121  Návrh obecně závazné č. 4/2012 vyhlášky o zákazu a regulaci provozování loterií a jiných podobných her na území města Havlíčkův Brod  

č. 116  Finanční dar Nemocnici Havlíčkův Brod p.o. 

č. 117  Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - změny granty 2012      

č. 118  Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - granty 2012      

č. 119  Finanční podpory poskytované mimo "Zásady" z rozpočtu města na rok 2012         

č. 120  Plán zasedání zastupitelstva města na 2. pololetí roku 2012 

č. 115  Návrh rozpočtových změn 6/2012     

            3. Podklady místostarosty - Ing. Čeněk Jůzl  

č. 90    Převod pozemku - Hrnčířská ul.        

č. 106  Záměr prodeje pozemku ppč. 903/7,  922 a 926/1 v k. ú. Havlíčkův Brod  - revokace         

č. 122  Podzemní separační kontejnery v Havlíčkově Brodě 

č. 123  Projekty podpořené z OPŽP - nový hřbitov   

č. 124  Koupě pozemku v k. ú. Perknov ppč. 803 a ppč. 613/3 - chodník Perknov  

č. 125  Záměr prodeje pozemků ppč. 675/1 a  657 v k. ú. Kojetín u Havlíčkova Brodu        

č. 127  Záměr prodeje hasičské zbrojnice včetně pozemku stpč. 51 v Suché u Havlíčkova Brodu  

č. 128  Přijetí daru pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 3515/2 a  2795/2  

č. 129  Bezúplatný převod pozemků - Okružní ul.     

č. 130  Převod pozemku - Zahradnického ul.

č. 131  Směna pozemku ppč. 1708/34 v k. ú. Havlíčkův Brod          

č. 132  Bezúplatný převod pozemku ppč. 715/11 v k. ú. Perknov    

č. 133  Smlouva o bezúplatném převodu č. 188/12   

č. 134  Záměr prodeje pozemku - Jiráskova ul.         

č. 135  Záměr prodeje pozemků - přístřešky na popelnice   

č. 136  Záměr darování pozemků - U Trojice 

č. 138  Prodej části pozemku - Pražská         

č. 139  Záměr směny pozemků - Jižní ul.      

č. 140  Prodej části pozemku ppč. 930/6 - Zahradnického ul.           

č. 141  Uznání dluhu a dohoda o splátkách   

č. 148  Koupě pozemků - ul. Prokopa Holého           

č. 149  Žádost o splácení dlužné částky        

č. 151  Záměr prodeje pozemků - Lidická ul. 

č. 153  Koupě pozemků  v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 2641/15, 2641/16, 2641/17, 2641/18, 2641/19, 2641/20 a 2641/21           

č. 154  Prodej pozemků stpč. 184 a 188 v k. ú. Poděbaby   

č. 156  Záměr směny pozemků - letiště         

č. 157  Prodej objektu Masarykova 2190 Havlíčkův Brod - bývalý Dům dětí a mládeže        

č. 158  Prodej volných bytů  ze 3. vlny privatizace.   

č. 159  Navýšení členského vkladu  Lesního družstva ve Štokách   

č. 160  Změna a doplnění zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod        

č. 161  Prodej bytů Jihlavská ul.,Havlíčkův Brod       

č. 162  Koupě pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod pro pěší zónu Havlíčkův Brod - Perknov - revokace

č. 163  Schválení dodatku ke smlouvě o půjčce        

č. 166  Záměr prodeje parcel v lokalitě Rozkoš v k.ú. Havlíčkův Brod          

            4. Podklady místostarosty - Ing. Ivan Kuželka

č. 137  Podpořené projekty z Ministerstva vnitra ČR 

            5. Podklady uvolněného člena rady - Libor Honzárek           

č. 142  Obytná zóna Pražská, úprava prostor mezi ulicemi Pražská a Masarykova   

č. 143  Projekty podpořené z Regionálního operačního programu   

č. 144  Dohoda o spolupráci  

č. 145  Změna ÚPSÚ Havl.Brod  - pozemek parc.č. 943/6 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu           

č. 146  Změna ÚPSÚ Havl.Brod  - pozemek parc.č. 1611/41 v k.ú. Havlíčkův Brod 

č. 147  Změna ÚPSÚ Havl.Brod  - část pozemku parc.č. 3232/6 v k.ú. Havlíčkův Brod        

č. 150  Revokace usnesení - smlouva o úpravě vztahů        

č. 152  Změna č. 31 ÚPSÚ Havlíčkův Brod   

č. 155  Plánovací smlouva - Obytná zóna Rozkoš     

            6. Podklady člena rady města 

č. 164  Usnesení výboru pro životní prostředí ZM HB          

            7. Různé        

č. 78    Informace o činnosti kontrolního výboru       

č. 165  Jihovýchodní obchvat

                                  

S pozdravem

 

                                                                            Bc. Jan Tecl, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Petra Dolejšová

Vytvořeno / změněno: 31.5.2012 / 31.5.2012