Program jednání zastupitelstva města 11. 2. 2019Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 11.2.2019 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Program

                1. Podklady člena zastupitelstva             

č. 13       Vyhodnocení podpořených projektů z grantových programů  v roce 2018         

č. 14       Vánoční trhy - zhodnocení Výboru pro cestovní ruch, média a kulturu 

                2. Podklady člena rady města   

č. 18       Vyhodnocení podpořených projektů z grantového programu "Město bez bariér - 2018"            

                3. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl       

č. 16       Volba přísedícího Okresního soudu v Havlíčkově Brodě               

č. 17       Nominace zástupců města na valné hromady a členské schůze společností s majetkovou účastí na rok 2019    

č. 38       Rezignace člena kontrolního výboru     

                4. Podklady místostarosty - Zbyněk Stejskal      

č. 21       Komunitní dům seniorů Rozkoš - Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem

č. 22       Záměr prodeje částí pozemků v k.ú. Jilemník   

č. 23       Směna pozemků - u autobusového nádraží v Havlíčkově Brodě              

č. 29       Pozemek v k.ú. Havlíčkův Brod - pod lokalitou U Rybníčku - hospic        

č. 30       Smlouva o bezúplatném převodu - Vršovice     

č. 31       Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků - Hamry               

č. 32       Záměr darování částí pozemků - SPŠS Havlíčkův Brod   

č. 33       Záměr prodeje částí pozemků č. 2584 a č. 2591/1, v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Lipnická

č. 34       Směna pozemků Šmolovy - Dolík           

č. 35       Prodej částí pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Jihlavská      

č. 36       Záměr prodeje části pozemku č. 316/7 v k.ú. Poděbaby              

č. 37       Prodej pozemku stč. 26 v k.ú. Klanečná              

                5. Podklady místostarosty - Ing. Vladimír Slávka              

č. 24       Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se stanoví školské obvody základních škol

č. 25       Městské divadlo a kino Ostrov spol. s r. o. - schválení Smlouvy o poskytnutí finanční podpory 

č. 26       Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - Grant na Farmářské trhy Koudelův talíř 2019               

č. 27       Dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina            

č. 28       Projekt Zdravé město a místní Agenda 21          

                6. Podklady místostarosty - Bc. Libor Honzárek

č. 2         Souhlas s odstraněním nemovitosti čp. 2583, ulice Ledečská, Havlíčkův Brod    

č. 3         Změna ÚP Havl.Brod - Havlíčkův Brod  

č. 4         Změna ÚP Havl.Brod - Havlíčkův Brod  

č. 5         Změna ÚP Havl.Brod - Havlíčkův Brod  

č. 6         Změna ÚP Havl.Brod - Jilemník

č. 7         Změna ÚP Havl.Brod - Termesivy           

č. 8         Změna ÚP Havl.Brod - Občiny  

č. 9         Změna ÚP Havl.Brod - Havlíčkův Brod  

č. 10       Změna ÚP Havl.Brod - Herlify   

č. 11       Změna ÚP Havl.Brod - Havlíčkův Brod  

č. 12       Zpráva č.1 o uplatňování Územního plánu Havlíčkův Brod          

                7. Různé             

č. 19       Jihovýchodní obchvat - průběžná informace     

č. 20       Řešení dopravní situace v ulici U Topíren - průběžná informace              

 

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 1.2.2019 / 1.2.2019