Program jednání zastupitelstva města 11. 12. 2017Z technických důvodů nebude z jednání pořizován videopřenos.

Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 11.12.2017 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Program

                1. Podklady člena rady města   

č. 186    Farmářské trhy Koudelův talíř 2017 - hodnocení             

                2. Podklady člena zastupitelstva             

č. 187    Informace kontrolního výboru o provedené kontrole  

č. 188    Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2018    

                3. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl       

č. 202    Odměňování členů zastupitelstva města po novele zákona o obcích     

č. 203    Plán jednání zastupitelstva města na I. pololetí 2018     

č. 204    Grantové programy Města Havlíčkův Brod pro rok 2018              

č. 205    Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020           

č. 206    Rozpočet města Havlíčkův Brod pro období 2018            

                4. Podklady místostarosty - Ing. Čeněk Jůzl       

č. 171    Darovací smlouva - Krajská knihovna Vysočiny 

č. 191    Koupě části pozemku č. 2038/122 v k.ú. Havl. Brod - ulice Mírová           

č. 192    Záměr prodeje pozemku č. 1964/27 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Jihlavská          

č. 193    Směna částí pozemků č. 2038/112 a 2038/143, v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Mírová         

č. 194    Prodej pozemků č. 1007/51 a 1007/52, v k.ú. Mírovka  

č. 195    Záměr prodeje části pozemku č. 1725/3 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Stadionu        

č. 196    Nabídka pozemku č. 1515 v k.ú. Český Dvůr- příjezdová cesta Vlkovsko              

č. 198    Prodej části pozemku č. 1609/4 v k.ú. Havlíčkův Brod - Vršovice              

č. 199    Veřejná obchodní soutěž - prodej stavebních pozemků - lokalita ROZKOŠ         

č. 200    Neuplatnění předkupního práva ke stavbě č.ev. 535 - ulice Kokořínská               

č. 222    Koupě pozemků - ulice Ledečská a Masarykova              

                5. Podklady místostarostky - Ing.  Ivana Mojžyšková     

č. 207    Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018          

č. 208    Žádost o prominutí odvodu části dotace za rok 2017 - TJ Sokol Mírovka               

č. 209    Obecně závazná vyhláška č. 7/2017, kterou se stanoví školské obvody základních škol

                6. Podklady místostarosty - Bc. Libor Honzárek

č. 210    Změna ÚP Havl.Brod - Občiny, J.V.        

č. 211    III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová, část 3 - smlouva o společném postupu zadavatelů              

č. 212    Plán obnovy a rozvoje nemovitého majetku města      

č. 213    Změna ÚP Havl.Brod - Občiny, R.V.       

č. 214    Změna ÚP Havl.Brod - Havlíčkův Brod, M.Š.      

č. 215    Změna ÚP Havl.Brod - Havlíčkův Brod, T.B.        

č. 216    Změna ÚP Havl.Brod - Havlíčkův Brod, I.Š.         

č. 217    Změna ÚP Havl.Brod - Květnov, Radioklub Havlíčkův Brod         

č. 218    Změna ÚP Havl.Brod - Květnov, S.B.     

č. 219    Změna ÚP Havl.Brod - Novotnův Dvůr, T.F.       

č. 220    Změna ÚP Havl.Brod - Mendlova Ves, T.B.        

č. 221    Změna ÚP Havl.Brod - Havlíčkův Brod, J.F.         

                7. Různé             

č. 189    Jihovýchodní obchvat - průběžná informace     

č. 190    Řešení dopravní situace v ulici U Topíren - průběžná informace              

                                                              

S pozdravem

                                                                           Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 1.12.2017 / 1.12.2017