Program jednání zastupitelstva města 10.6.2024Odkaz na přímý přenos z jednání

 

Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 10.6.2024 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Program

 

1. Podklady člena zastupitelstva

 

č. 84

Informace o provedené kontrole vyúčtování dotací dle Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města Havlíčkův Brod za r. 2022 - TSM Fanatic, Autis-HB

 

č. 97

Studie FVE

 

 

2. Podklady starosty - Zbyněk Stejskal

 

č. 98

Obecně závazná vyhláška o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

 

č. 99

Plán jednání zastupitelstva města na II. pololetí 2024

 

č. 100

Aktualizace Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2025

 

č. 101

Žádost o individuální dotaci - TJ SOKOL MÍROVKA (Generální opravy sportovního areálu TJ Sokol Mírovka)

 

č. 102

Žádost o individuální dotaci - Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod (Finanční pomoc TJ Jiskře Havlíčkův Brod)

 

č. 103

Změna schváleného rozpočtu a závazných ukazatelů hospodaření pro rok 2024

 

č. 105

Nová vizuální identita města

 

 

3. Podklady místostarosty - Bc. Libor Honzárek

 

č. 75

Změna ÚP HB č. 144 k.ú. Havlíčkův Brod

 

č. 76

Změna ÚP HB č. 145 k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

 

č. 77

Změna ÚP HB č. 146 k.ú. Havlíčkův Brod

 

č. 78

Změna ÚP HB č. 141 k.ú. Havlíčkův Brod

 

č. 79

Změna ÚP HB č. 134 k.ú. Havlíčkův Brod

 

č. 80

Změna ÚP HB č. 148 k.ú. Květnov

 

č. 81

Změna zakladatelské listiny společnosti Teplo HB s.r.o.

 

č. 82

Schválení podílu města v rámci Programu regenerace městských památkových zón 2024

 

 

4. Podklady místostarosty - Ing. Vladimír Slávka

 

č. 65

Jmenování členů školských rad - funkční období 2024-2027

 

č. 66

Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi poskytujícími registrované sociální služby pro rok 2024.

 

č. 67

Poskytnutí individuální dotace Radě dětí a mládeže kraje Vysočina, z.s. - 2024

 

 

5. Podklady místostarostky - Marie Rothbauerová

 

č. 68

Záměr prodeje částí pozemků - ulice Nádražní

 

č. 69

Záměr prodeje částí pozemků č. 2745/18 v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádky U Cihelny

 

č. 70

Záměr prodeje části pozemku č. 689/13 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Za Hrnčírnou

 

č. 71

Záměr prodeje částí pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Mírová

 

č. 72

Záměr prodeje pozemku stč. 3976 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Kokořínská + neuplatnění předkupního práva

 

č. 73

Záměr zřízení věcného práva stavby k pozemku - ulice Nádražní

 

č. 85

Záměr zřízení věcného práva stavby k pozemku - ulice Tomanova

 

č. 86

Záměr směny pozemků - Letiště x Reynkova

 

č. 87

Podání žádosti o převod pozemků - Na Ostrově - revokace

 

č. 88

Prodej pozemků nebo jejich částí v k.ú. Havlíčkův Brod - Baštínov - revokace

 

č. 89

Prodej části pozemku č. 526/9 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Na Písku

 

č. 90

Prodej pozemku č. 505/6 v k.ú. Květnov

 

č. 91

Prodej pozemku č. 2781/13 v k.ú. Havlíčkův Brod - Na Riviéře

 

č. 92

Směna pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Lidická

 

č. 93

Zřízení věcného práva stavby - KD Ostrov

 

č. 94

Darování částí pozemků - kino OKO

 

č. 95

Koupě podílu na pozemku č. 778/86 v k.ú. Havlíčkův Brod - Pivovarské rybníčky

 

č. 96

Přijetí daru od Kraje Vysočina - komunikace u JV obchvatu

 

č. 104

Prodej pozemků - ZTV Suchá

 

 

6. Různé

 

č. 83

Informace o přípravách jihozápadního segmentu obchvatu

 

         

 

S pozdravem

 

 

 

 

                                                                          Zbyněk Stejskal, v. r.

                                                                                   starosta