Program jednání zastupitelstva města 10. 2. 2020Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 10. 2. 2020 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Program

                1. Podklady člena zastupitelstva             

č. 13       Vyhodnocení podpořených projektů z grantových programů v roce 2019          

č. 14       Úprava Tyfového židovského hřbitova v Havlíčkově Brodě        

                2. Podklady člena rady města   

č. 15       Vyhodnocení podpořených projektů z grantového programu "Město bez bariér - 2019"            

                3. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl       

č. 17       Sportovní ceny města Havlíčkova Brodu za rok 2019      

č. 18       Kulturní ceny města Havlíčkova Brodu za rok 2019         

č. 19       Nominace člena výboru              

č. 20       Nominace zástupců města na valné hromady a členské schůze společností s majetkovou účastí na rok 2020    

č. 21       Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města      

č. 26       Přechodné finanční výpomoci zřizovaným příspěvkovým organizacím 2020 - revokace usnesení ZM č. 246/19 

                4. Podklady místostarosty - Zbyněk Stejskal      

č. 1         Záměr prodeje pozemků č. 2036/12, 2036/54 a části pozemku č. 2036/13 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Mírová   

č. 2         Záměr prodeje části pozemku č. 162/37 v k.ú. Poděbaby           

č. 3         Záměr směny pozemků - Ledečská,  Masarykova, Lidická           

č. 4         Záměr prodeje volných bytových jednotek č. 2381/1, 2381/6 a 2382/1, ulice Brigádnická, Havlíčkův Brod           

č. 5         Koupě pozemku č. 1099/1 v k.ú. Šmolovy          

č. 6         Pozemky ŘSD - Masarykova, Žižkova a Kyjovská             

č. 7         Darování pozemků - Kraj Vysočina - Březinka, Perknov

č. 8         Prodej pozemku č. 2551/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Havířská              

č. 9         Prodej částí pozemků v k.ú. Mírovka    

č. 10       Směna pozemků - cyklostezka Dolík     

č. 11       Směna částí pozemků v k.ú. Zbožice     

č. 25       Kupní smlouva - pozemek č. 263/15 v k.ú. Havlíčkův Brod - U KD Ostrov             

                5. Podklady místostarosty - Ing. Vladimír Slávka              

č. 22       Dodatek č. I zřizovací listiny příspěvkové organizace  Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941               

č. 23       Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - Grant na Farmářské trhy Koudelův talíř 2020               

č. 24       Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina            

                6. Podklady místostarosty - Bc. Libor Honzárek

č. 16       Změna č.7 Územního plánu Havlíčkův Brod - schválení zadání  

                7. Různé             

č. 12       Jihovýchodní obchvat - průběžná informace     

                                              

S pozdravem

 

                                                                           Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 31.1.2020 / 31.1.2020