Program jednání ustavujícího zastupitelstva města 17.10.2022 Pozvánka na ustanovující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Havlíčkův Brod

 

Městský úřad Havlíčkův Brod v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Havlíčkův Brod, svolaného dosavadním starostou města Havlíčkův Brod Mgr. Janem Teclem, MBA v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

 

 

Místo konání: sál Staré radnice, Havlíčkovo náměstí 87, Havlíčkův Brod

 

Datum a čas konání: 17.10.2022 od 14.30 hodin

 

 

Navržený program

 

  1. Složení slibu členů zastupitelstva města
  2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Schválení volebního řádu zastupitelstva města
  5. Volba starosty, místostarostů, členů rady města

a)    určení počtu členů rady města a funkcí, pro kterou budou členové ZM uvolněni

b)   volba volební komise   

c)    volba starosty

d)   volba místostarostů

e)   volba členů rady města

  1. Výbory zastupitelstva města
  2. Měsíční odměny a náhrady neuvolněným členům zastupitelstva města
  3. Ukončení zasedání

 

 

 

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, MBA v. r.

                                                                                   starosta