Program jednání mimořádného zastupitelstva města 25. 1. 2012Pozvánka na mimořádné jednání zastupitelstva města, které se uskuteční ve středu dne 25.1.2012 od 15.00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

 

Program

         1. Podklady místostarosty - Ing. Ivan Kuželka    

č. 1    Odkup jednotky č. 28/3 KD Ostrov (velký sál včetně veškerého zázemí)       

         2. Podklady místostarosty - Ing. Čeněk Jůzl      

č. 2    Plná moc pro Lesní družstvo Štoky

         3. Různé      

                                     

S pozdravem

                                                                            Bc. Jan Tecl, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Petra Dolejšová

Vytvořeno / změněno: 17.1.2012 / 17.1.2012