Program jednání mimořádného zastupitelstva města 15. 3. 2011Pozvánka na mimořádné jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v úterý dne 15.3.2011 od 13.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Program

         1. Podklady člena zastupitelstva

č. 47  Odvolání člena Rady města Havlíčkův Brod    

č. 62  Interpelace zastupitelů k usnesením rady města, které byly přijaty v době od jednání minulého zastupitelstva města        

č. 63  Projednání obsahu žádosti TJ Jiskra a převodu majetku na Město Havlíčkův Brod      

č. 64  Projednání Programového prohlášení vedení města 

č. 65  Stav a využití parkovišť Města Havlíčkův Brod

č. 66  Přestavba Staré radnice   

                                    

S pozdravem

 

                                                                            Bc. Jan Tecl, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Petra Dolejšová

Vytvořeno / změněno: 7.3.2011 / 7.3.2011