Progam jednání zastupitelstva města 31. 10. 2011Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 31.10.2011 od 14.30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

 

Program

         1. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal    

č. 231          Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání     

         2. Podklady člena zastupitelstva

č. 264          Plán práce výboru pro výchovu, vzdělávání a sport  

         3. Podklady starosty - Bc. Jan Tecl      

č. 265          Dědictví po paní Marii Blažkové 

č. 266          Zápisy z valných hromad Úpravny vody Želivka, a.s.

č. 267          Nominace do dozorčí rady Úpravny vody Želivka, a.s.       

č. 274          Návrh rozpočtových opatření 10/2011 

         4. Podklady místostarosty - Ing. Čeněk Jůzl   

č. 232          Záměr prodeje pozemku ppč. 903/7, 903/6, 922 a 926/1 v k. ú. Havlíčkův Brod- NIMIRU        

č. 233          Koupě pozemku ppč. 2596/15 v k. ú. Havlíčkův Brod        

č. 234          Koupě pozemků ppč. 1082/9 a 1082/1 v k. ú. Havlíčkův Brod     

č. 235          Prodej části pozemku ppč. 375/3 v k. ú. Havlíčkův Brod   

č. 236          Záměr prodeje id. 1/2 pozemku ppč. 2640/1 v k. ú. Havlíčkův Brod     

č. 237          Záměr prodeje části pozemku v ul. P.F. Ledvinky   

č. 238          Koupě pozemku  ppč. 1962/149 - ul. Sekaninova    

č. 239          Prodej pozemku  ppč. 377/16 a studně v k. ú. Havlíčkův Brod - revokace       

č. 241          Prodloužení termínu kolaudace domu Na Spálené stráni    

č. 242          Prominutí poplatku z prodlení   

č. 243          Prodeje části pozemků dle KN 983/3 a dle PK 972, 983 v k. ú. Mírovka 

č. 244          Prodej pozemku ppč. 162/37 v k. ú. Poděbaby       

č. 245          Koupě pozemků - komunikace U Borové       

č. 246          Koupě pozemků  ppč. 2709/3 a 2709/4 v k. ú. Havlíčkův Brod    

č. 247          Nabídka na odkoupení pohledávek      

č. 257          Prodej pozemku ppč. 374/35 v k. ú. Havlíčkův Brod - revokace  

č. 258          Prodej volných bytů - inzerce   

č. 259          Prodej garáž Strážná       

č. 260          Prodej volných bytů        

č. 261          Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č. 158/11    

č. 262          Prominutí poplatku z prodlení   

č. 263          Prodej  bytových jednotek- 3.vlna privatizace        

č. 270          Prodej bytů 3.osobám     

č. 275          Záměr směny částí pozemků lokalita Rozkošská       

         5. Podklady místostarosty - Ing. Ivan Kuželka 

č. 240          Dodatek č. VI zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240       

č. 273          Pořízení orientačního hlasového majáčku     

         6. Podklady uvolněného člena rady - Libor Honzárek        

č. 248          Změna ÚPSÚ Havlíčkův Brod - pozemky parc.č. 2709/3, 2709/4 v k.ú. Havlíčkův Brod        

č. 249          Prodej kanalizace - průmyslová zóna Baštínov         

č. 251          Pojmenování ulic  

č. 252          Regionální operační program     

č. 254          Změna ÚPSÚ Havlíčkův Brod - pozemky parc.č. PK 276/3, 282 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brod  

č. 255          Program regenerace městské památkové zóny        

č. 256          Zaplavování ulice Muchova        

č. 268          Změna ÚPSÚ Havlíčkův Brod - pozemek parc.č. 182/7 v k.ú. Poděbaby 

č. 269          Plánovací smlouva - parkovací stání pro 2 automobily       

č. 271          Změna ÚPSÚ Havl.Brod  - pozemek parc.č. 760/2 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu    

         7. Různé     

č. 272          Jihovýchodní obchvat     

                                     

S pozdravem

 

                                                                            Bc. Jan Tecl, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Petra Dolejšová

Vytvořeno / změněno: 21.10.2011 / 21.10.2011