Progam jednání mimořádného zastupitelstva města 31. 1. 2011Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 31.1.2011 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Program

         1. Podklady člena zastupitelstva

č. 1    Obsazení statutárních orgánů obchodních společností s majetkovou účastí města Havlíčkův Brod členy zastupitelstva města        

č. 2    Prezentace a příprava akcí schválených v rámci kapitálových výdajů rozpočtu města na rok 2011        

č. 3    Interpelace členů zastupitelstva města k usnesením rady města, která byla přijata v době od minulého jednání zastupitelstva města Havlíčkův Brod      

                                     

S pozdravem

 

                                                                            Bc. Jan Tecl, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Petra Dolejšová

Vytvořeno / změněno: 21.1.2011 / 21.1.2011