Pozvánka na jednání zastupitelstva města 6. 11. 2006Pozvánka na ustavující jednání zastupitelstva města volebního období 2006- 2010, které  se koná ve velkém sále Staré radnice dne 6. listopadu 2006 od 14. 30 hodin s tímto programem:

  1. Zahájení
  2. Slib členů zastupitelstva města
  3. Volba pracovních  komisí zastupitelstva
  4. Volba starosty, místostarostů a rady města
  5. Závěr

S pozdravem

 

Ing. Jana  Fischerová, CSc., v.r.

starostka

 

Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 30.10.2006 / 30.10.2006