Pozvánka na jednání zastupitelstva města 29. 5. 2006Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 29.5.2006 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Program

            1. Zahájení a volba pracovních komisí      14.30 - 14.35

            2. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal           14.35 - 14.40

č. 174  Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání 

            3. Podklady starostky - ing. Jana Fischerová CSc.          14.40 - 14.50

č. 175  Náplň činnosti PhDr. Ivany Štrossové      

            4. Podklady místostarosty - Ing. Tomáš Hermann           14.50 - 15.50

č. 173  Odstoupení od úvěrové smlouvy 590/05/LCD Česká spořitelna vs. město H. Brod - financování AT.           

č. 159  Prodej městských bytových domů - bytových jednotek 

č. 160  Záměr prodeje částí pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 1745/2 a pozemků stpč. 6983 stpč. 6985 a stpč. 6030      

č. 161  Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Perknov ppč. 103/34        

č. 162  Záměr prodeje částí pozemků v k.ú. Termesivy ppč. 10/1 a pozemku ppč. 9/6           

č. 163  Záměr prodeje rybníka na pozemku parcelní č. 38/5 v k.ú. Květnov   

č. 164  Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 7011         

č. 165  Prodej pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod stpč. 3744        

č. 166  Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 5838         

č. 167  Prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 5175/2 a 5175/3   

č. 169  Odkoupení části pozemku ppč. 2145 v k.ú. Havlíčkův Brod - revokace          

č. 170  Odkoupení pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod na stavbu "Komunikace pro pěší v lokalitě Žlábek - obytná zóna Žižkov III - úsek stavby č.3"

č. 171  Odkoupení pozemkových parcel v k.ú. Havlíčkův Brod v lokalitě nad Nuselskou školou - revokace           

č. 168  Odkoupení pozemků od akciové společnosti Benzina     

            5. Podklady místostarosty - Libor Honzárek        15.50 - 16.00

č. 172  Kupní smlouva - prodej vodovodu a kanalizace v lokalitě Spálená Stráň       

            6. Různé         16.00 - 16.30

                                              

 

S pozdravem

 

 

 

 

                                                                                       Ing. Jana Fischerová, CSc., v.r.

                                                                                                        starostka

 

 

Zodpovídá: administrátor

Vytvořeno / změněno: 22.5.2006 / 22.5.2006