Pozvánka na jednání zastupitelstva města 29. 1. 2007Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 29.1.2007 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Program

            1. Zahájení a volba pracovních komisí     

            2. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal          

č. 8      Zrušení usnesení      

            3. Podklady starostky - Ing. Jana Fischerová, CSc.        

č. 11    Výsledky finančního hospodaření města za rok 2006     

č. 12    Návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod na rok 2007      

č. 1      Kandidát do orgánů LD ve Štokách         

            4. Podklady člena zastupitelstva    

č. 10    Dotace z rozpočtu města pro a.s. HC REBEL     

č. 13    Usnesení výboru pro výchovu, vzdělávání a sport          

č. 14    Finanční výbor ZM 17.1.2007        

č. 19    Usnesení hospodářského výboru   

            5. (přestávka)           

            6. Podklady místostarosty - Libor Honzárek       

č. 9      Stanovisko Osadního výboru Mírkovka k petici 

            7. Podklady místostarosty - Ing. Čeněk Jůzl        

č. 20    Prodloužení termínu předání nabídky převodu bytu č.1868/1  

č. 2      Prodej městských bytových domů-bytových jednotek   

č. 3      Záměr prodeje pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod  ppč. 651/3     

č. 15    Záměr prodeje pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2824/27,  2824/31, 3755/9         

č. 4      Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Zbožice ppč. 370/1

č. 5      Záměr darování pozemků a stavby autobusového zálivu v k.ú. Havlíčkův Brod       

č. 6      Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 360/5        

č. 16    Prodej části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 499/2

č. 7      Přijetí daru - pozemku pod rybníkem v k.ú. Perknov    

č. 17    Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Havlíčkův Brod - lokalita Ledečská - k řece Sázavě               

            8. Různé        

                                              

S pozdravem

                                                                                       Ing. Jana Fischerová, CSc., v.r.

                                                                                                        starostka

Zodpovídá: administrátor

Vytvořeno / změněno: 23.1.2007 / 23.1.2007