Pozvánka na jednání zastupitelstva města 27. 11. 2006Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 27.11.2006 od 14.30 hodin ve velkém sále Staré radnice

Program

            1. Podklady starostky - Ing. Jana Fischerová, CSc.        

č. 321  Plán jednání zastupitelstva 2006/07          

č. 603  Výbory zastupitelstva         

č. 634  Účast zástupců města v orgánech společností, kde má město majetkovou nebo jinou účast  

č. 641  Návrh rozpočtových opatření pro období 11/2006         

č. 319  Novelizace vyhlášky 8/2006 o poplatku za komunální odpad.   

č. 322  Obecně závazná vyhláška č. 7/2006 O místním poplatku ze vstupného

            2. Podklady místostarosty - Libor Honzárek       

č. 642  Program regenerace městské památkové zóny    

            3. Podklady místostarosty - Ing. Čeněk Jůzl        

č. 640  Prodej městských bytových domů - bytových jednotek 

č. 643  Napravení pochybení RK Sever při prodeji městských bytů    

č. 635  Prodej části pozemku v k.ú. Perknov ppč. 103/34          

č. 636  Prodej pozemku v k.ú. Termesivy ppč. 9/6  a části pozemku ppč. 10/1

            4. Různé        

                                              

                                                                                 Ing. Jana  Fischerová, CSc., v.r.

                                                                                                        starostka

Zodpovídá: administrátor

Vytvořeno / změněno: 20.11.2006 / 20.11.2006