Pozvánka na jednání zastupitelstva města 24. 7. 2006Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 24.7.2006 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Program

            1. Zahájení a volba pracovních komisí      14.30 - 14.35

            2. Podklady místostarosty - Ing. Tomáš Hermann           14.35 - 14.50

č. 230  Smlouva o smlouvě budoucí kupní a o spolupráci na objekty vybudované investorem stavby "Obchodní centrum Havlíčkův Brod"  - uzavření dodatku   

            3. Podklady místostarosty - Libor Honzárek        14.50 - 15.30

č. 228  Výstavba Domovinky         

č. 231  Rychlík Karel Havlíček Borovský 

            4. Různé         15.30 - 16.00

č. 229  Výzva CLRAE k podpisu Deklarace o boji proti obchodování s lidskými bytostmi  

                                              

 

S pozdravem

 

 

 

 

                                                                                       Ing. Jana Fischerová, CSc., v.r.

                                                                                                        starostka

 

 

Zodpovídá: administrátor

Vytvořeno / změněno: 21.7.2006 / 21.7.2006