Pozvánka na jednání zastupitelstva města 18. 12. 2006Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 18.12.2006 od 14.30 hodin v sále Staré radnice

Program

                1. Zahájení a volba pracovních komisí   

                2. Podklady člena zastupitelstva             

č. 675    Finanční výbor ZM 6.12.2006 - doporučující usnesení k ZM        

                3. Podklady starostky - Ing. Jana Fischerová, CSc.           

č. 645    Návrh zásad Rozpočtového provizoria na období od 1.1.2007 do schválení rozpočtu na rok 2007.           

č. 649    Odměňování členů zastupitelstva obce a výborů ZM    

č. 651    Výbory zastupitelstva  

                4. Podklady místostarosty - Libor Honzárek       

č. 655    Změna č.17 - Havlíčkův Brod, Svatý Kříž, Termesivy, ÚP SÚ HB 

č. 668    Příspěvek na opravu domu čp.50 Havlíčkovo náměstí   

č. 671    Změna ÚP SÚ HB - Mendlova Ves          

č. 673    Změna č.25 ÚP SÚ HB – Pražská - Rakušanovi   

č. 676    Změna č.21 - jihovýchodní obchvat ÚP SÚ HB   

                5. (přestávka)  

                6. Podklady místostarosty - Ing. Čeněk Jůzl       

č. 656    Změna jednacího řádu výborů zastupitelstva   

č. 657    Prodej městských bytových domů-bytových jednotek

č. 658    Záměr prodeje garáže č. 143 a pozemku stp.č. 3360 v ulici Zahradnického v Havlíčkově Brodě  

č. 659    Záměr prodeje části  pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 1076/1            

č. 660    Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 1076/1             

č. 661    Záměr prodeje pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 431/4         

č. 662    Záměr prodeje pozemku  v k.ú. Mírovka ppč. 1065/2 a 1065/1 

č. 663    Záměr směny  části pozemku  v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 998/3

č. 664    Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2342            

č. 665    Prodej objektu čp. 738 v katastrálním území Havlíčkův Brod     

č. 666    Prodej části objektu čp. 55 v katastrálním území Suchá

č. 667    Prodej volných bytů za tržní ceny           

                7. Podklady uvolněného člena rady - Ing. Tomáš Hermann        

č. 650    Zřizovací listina  - Sociální služby města Havlíčkova Brodu            

                8. Různé             

č. 674    Trasa jihozápadního segmentu obchvatu           

                                                              

S pozdravem

                                                                                                             

                                                                                                              

                                                                                          Ing. Jana Fischerová, CSc., v.r.

                                                                                                         starostka

Zodpovídá: administrátor

Vytvořeno / změněno: 12.12.2006 / 12.12.2006