Pozvánka na jednání zastupitelstva města 10. 4. 2006Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 10.4.2006 od 16.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Program

            1. Podklady místostarosty - Ing. Tomáš Hermann          

č. 99    Autobusový terminál          

                                              

 

S pozdravem

 

 

 

 

                                                                                      Ing. arch. Jaroslav Kruntorád, v.r.

                                                                                                         starosta

 

 

Zodpovídá: administrátor

Vytvořeno / změněno: 4.4.2006 / 4.4.2006