Program mimořádného jednání rady města dne 9. 6. 2017Program mimořádného jednání rady města dne 9.6.2017

 

                1. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 442    Podání žádosti o dotaci a udělení plné moci k projektu" Tvorba strategických dokumentů pro město Havlíčkův Brod" - výzva č. 58 OPZ             

                              

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 8.6.2017 / 8.6.2017