Program mimořádného jednání rady města dne 9. 2. 2018Program na mimořádného jednání rady města dne 9.2.2018

 

                1. Podklady odboru sociálních věcí a školství     

č. 59       Žádost Spolku pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s.      

                2. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 61       Úprava jízdních řádů MHD         

                3. Podklady odboru rozvoje města        

č. 60       Krajská knihovna - zadávací řízení          

č. 62       ZŠ Nuselská centrum přírodních věd, zadání projektové dokumentace               

                              

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 8.2.2018 / 8.2.2018