Program mimořádného jednání rady města dne 5. 5. 2017Program rady města dne 5.5.2017

 

                1. Podklady odboru rozvoje města        

č. 335    II/150 Havlíčkův Brod, ulice Dolní a Nádražní, okružní křižovatka - udělení plné moci

č. 336    Rozpočtová opatření odboru rozvoje města     

                                              

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 4.5.2017 / 4.5.2017