Program mimořádného jednání rady města dne 30. 10. 2017Program rady města 30.10.2017

 

                1. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 783    Rozpočtové opatření OŘP č. 13/2017    

                2. Podklady Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu 

č. 780    Odpisový plán PO SSM HB na rok 2018 

č. 781    Plán investic PO SSM HB na rok 2018     

č. 782    Rozpočet PO SSM HB na rok 2018, Střednědobý výhled rozpočtu PO SSM HB 2019-2020             

                3. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 785    Městské lesy    

č. 786    Návrh rozpočtu PO TSHB na rok 2018 a Střednědobého rozpočtového výhledu na období 2019-2020   

                4. Podklady ředitelů školských PO          

č. 787    Návrhy rozpočtů školských příspěvkových organizací na rok 2018; Návrhy střednědobého výhledu rozpočtů školských příspěvkových organizací na rok 2019 a 2020

                5. Podklady odboru sociálních věcí a školství     

č. 754    Aktualizace "Pravidel pro stanovení a rozpis příspěvků na provozní výdaje školských příspěvkových organizací"               

                6. Podklady ekonomického odboru       

č. 788    Rozpočtové opatření EO - 10/2017         

                7. Podklady tajemníka - Ing. Václav Stejskal      

č. 773    Žádost o výpůjčku zasedací místnosti v Rámech 1855 - Celní úřad pro Kraj Vysočina      

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 27.10.2017 / 27.10.2017