Program mimořádného jednání rady města dne 27. 8. 2018Program mimořádného jednání rady města dne 27.8.2018

 

                1. Podklady Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu 

č. 583    Plán investic na rok 2018 – doplnění      

                2. Podklady odboru životního prostředí              

č. 578    Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo k projektu "Analýza rizik starých ekologických zátěží "Zetor" a "Cihlář" v katastru města Havlíčkův Brod "             

               

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 24.8.2018 / 24.8.2018