Program mimořádného jednání rady města dne 27. 1. 2017Program mimořádného jednání rady města dne 27.1.2017

 

                1. Podklady odboru sociálních věcí a školství     

č. 71       Revokace usnesení RM č. 16/17, ze dne 09. 01. 2017     

                                              

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 26.1.2017 / 26.1.2017