Program mimořádného jednání rady města dne 20. 1. 2017Program mimořádného jednání rady města dne 20.1.2017

 

                1. Podklady Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod          

č. 39       Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci na pořizování a opravy učebních pomůcek - ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod     

                2. Podklady Základní školy Nuselská      

č. 41       Revokace - Smlouvy o spolupráci - ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240    

                3. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 37       Zapůjčení mobilního pódia - Perknov   

č. 42       14. Masopustní jarmark              

                4. Podklady odboru sociálních věcí a školství     

č. 49       Závazné stanovisko obce, v souladu se zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi     

                5. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 51       Aktualizace programu regenerace městské památkové zóny   

č. 52       Plná moc - Cyklostezka podél I/38, Masarykova, Havlíčkův Brod             

č. 53       Plná moc udělená pracovníkovi města Havlíčkův Brod  

č. 54       Plné moci - IROP výzva č. 47 Infrastruktura základních škol SVL

                6. Podklady odboru rozvoje města        

č. 32       Úprava dopravního režimu U Topíren  

č. 33       Komunitní dům, Havlíčkův Brod – přeložka vedení knn

č. 34       Umístění poutačů na chodníku, souhlas se zvláštním užíváním komunikace      

č. 35       Přesunutí autobusové zastávky ul. Havířská      

č. 36       Nástavba domova pro seniory pro zřízení domova se zvláštním režimem           

č. 38       Úprava památníku na novém hřbitově - zadání veřejné výtvarné soutěže         

č. 43       Sanace suterénu BD Havlíčkův Brod, Reynkova 2612-2614 - dodatek č.3 k SOD

č. 44       Cyklostezka Masarykova - zadání zakázky          

č. 45       Most HB-4035, zadání zakázky 

č. 46       Obytná zóna Ledečská - převzetí infrastruktury              

č. 50       Územní řízení   

                7. Podklady ekonomického odboru       

č. 55       Nájemní smlouvy - bytové hospodářství - výše peněžité jistoty              

č. 56       Zrušení usnesení - Odstoupení od smlouvy budoucí darovací - byt č. 1128/3, Bělohradská, Havlíčkův Brod        

č. 57       Žádost o snížení nájemného KD Suchá 

č. 58       Dodatek č. 21 k pojistné smlouvě č. 8602630012 - pojištění majetku ve vlastnictví města            

                8. Podklady tajemníka - Ing. Václav Stejskal      

č. 47       Volba jednatele společnosti Kulturní dům "Ostrov" spol. s r.o.

č. 48       Změna tržního řádu      

                                              

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 19.1.2017 / 19.1.2017