Program mimořádného jednání rady města dne 2. 6. 2017Program jednání rady města dne 2.6.2017

 

                1. Podklady odboru rozvoje města        

č. 439    Výměna střešní krytiny čp. 87, Havlíčkův Brod - vyhodnocení zakázky  

                              

S pozdravem

                                                                      Mgr. Jan Tecl, MBA, v.  r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 1.6.2017 / 1.6.2017