Program mimořádného jednání rady města dne 19. 5. 2017Program jednání rady města dne 19.5.2017

Program

                1. Podklady ekonomického odboru       

č. 399    Provozní řád - upravené veřejné plochy na území města Havlíčkův Brod            

                2. Podklady odboru rozvoje města        

č. 395    Most ev.č.150-025, žádost o prodloužení termínů odstranění nedodělků           

č. 396    Oprava a odbahnění rybníku v Herlifech             

č. 397    Chodník Zahradnického              

                3. Městské divadlo a kino Ostrov            

č. 369    Veřejná zakázka malého rozsahu – výměna sedaček v Městském divadle a kině Ostrov             

                4. Podklady místostarostky - Ivana Mojžyšková              

č. 398    Zajištění autobusové dopravy žáků havlíčkobrodských základních škol - Okresní výstava králíků, holubů a drůbeže 2017     

                                              

S pozdravem

                                                                          Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                       starosta

 

Zodpovídá: Petra Dolejšová

Vytvořeno / změněno: 18.5.2017 / 18.5.2017