Program mimořádného jednání rady města dne 17. 3. 2017Program mimořádného jednání rady města dne 17.3.2017

 

                1. Podklady odboru rozvoje města        

č. 212    Výměna umělého trávníku Na Losích   

                              

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 16.3.2017 / 16.3.2017