Program mimořádného jednání rady města dne 14. 10. 2016Program jednání rady města 14.10.2016

 

Program

                1. Podklady odboru rozvoje města        

č. 833    Výměna umělého trávníku UT3G hřiště Na Losích          

 

 

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 14.10.2016 / 14.10.2016