Program mimořádného jednání rady města dne 12. 12. 2016Program mimořádného jednání rady města dne 12.12.2016

Program

                1. Podklady odboru rozvoje města        

č. 1026  Výměna umělého trávníku UT3G hřiště Na Losích          

                2. Podklady ekonomického odboru       

č. 1027  Veřejná dražba pozemku v ulici U Sv. Jána         

                                                              

 

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 13.12.2016 / 13.12.2016