Program mimořádného jednání rady města dne 11. 9. 2017Program mimořádného jednání rady města dne 11.9.2017

 

                1. Podklady Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod          

č. 643    Žádost příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod - použití FRIM     

                2. Podklady Základní školy Nuselská      

č. 641    Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků - Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240        

                3. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 645    Užití znaku města          

                              

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 8.9.2017 / 8.9.2017