Program mimořádného jednání rady města dne 11. 12. 2017Program dne 11.12.2017

 

                1. Podklady ekonomického odboru       

č. 904    Bytový dům Havlíčkův Brod, Rozkošská ul. – dešťová kanalizace - věcné břemeno        

                                              

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 11.12.2017 / 11.12.2017