Program mimořádného jednání rady města dne 10. 4. 2017Program mimořádného jednání rady 10.4.2017

 

                1. Podklady odboru rozvoje města        

č. 255    Rekonstrukce komunikace ul. Konečná, parkovací plochy ul. U Školy, Havlíčkův Brod - vyhodnocení zakázky   

                              

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 7.4.2017 / 7.4.2017